null Maitovaliokunta: Hallitusohjelma sisältää hyviä aihioita maatalouden toimintaedellytysten kestävään vahvistamiseen

Tiedote – Kotieläimet ja maito

Maitovaliokunta: Hallitusohjelma sisältää hyviä aihioita maatalouden toimintaedellytysten kestävään vahvistamiseen

6.8.2019

MTK:n maitovaliokunta vaatii hallitusta viipymättä panemaan maataloutta koskevat aloitteet toimeen. Maitotilojen määrän ennustetaan vähenevän kuluvana vuonna kahdeksan prosenttia. Maito-omavaraisuus lepää jatkavien tilojen harteilla. Hallituksen lupaamat toimet tulonmuodostuksen tasapainottamiseksi tarjontaketjussa, sekä investointeja, tuottajien jaksamista ja aktiivituotantoa tukeva politiikka ja lainsäädäntöratkaisut eivät voi odottaa. Huomio on kiinnitettävä myös lopettaviin ja rakennettava toimiva malli tuotannosta luopumiseen.

Hämeenlinnassa kokoontunut maitovaliokunnan kesäkokous kiirehtii lomitusjärjestelmän uudistamista. Keskeneräisen lomituslain valmistelu on käynnistettävä viipymättä uudelleen. Uudistus on tehtävä siitä riippumatta, millä aikataululla sote- ja maakuntauudistus etenevät. Järjestelmä on rakennettava olemassa olevan valmistelun pohjalta, jossa linjattiin muun muassa, että lomaoikeus säilytetään henkilökohtaisena. Maitovaliokunta muistuttaa niin ikään kiireellisestä tarpeesta säätää eläinten hyvinvointilaki voimaan jo tehdyn perusteellisen valmistelun pohjalta.

Välitä viljelijästä -konseptin vakiinnuttaminen oli tärkeä saavutus. Tarpeellisuutensa ja toimivuutensa osoittanutta järjestelmää tulisi kehittää edelleen vahvistamalla mallin piiriin lisää käytännön välineitä viljelijöiden auttamiseen. Maitovaliokunta muistuttaa päättäjiä tuottajien lakisääteisen sosiaaliturvan toteutumisesta. Jokaisella alueella on huolehdittava riittävästä lomittajaresurssista kattamaan tuottajien tosiallinen tarve lomitusjärjestelmän mukaisiin lomapäiviin ja sijaisapuun.

Maitovaliokunta on seurannut huolestuneena hallituksen biokaasulinjauksen jälkeistä keskustelua lantabiokaasun tuesta. Maitotilat, jotka edustavat puolta Suomen kotieläintiloista, ovat vaarassa jäädä lantabiokaasuklusterin ulkopuolelle, mikäli aloite biokaasutuen myöntämisestä vain muutamalle jättiyksikölle koko maassa toteutuisi. Tukimalli, joka sulkisi muutaman tilan yhteiset ja tilakohtaiset laitokset tuen piiristä, kohtelisi tuotantosuuntia erittäin epätasapuolisesti. Malli rankaisisi hajallaan sijaitsevia maitotiloja, joilla lannan ravinteiden peltolannoitekäyttö totutusti perustuu vastuulliseen lannanlevitysalan mitoitukseen. Tällaisten tilojen biokaasutuotanto jäisi paitsi tuesta, joka kytkettäisiin teollisessa mittakaavassa prosessoidun väkevöitetyn lannoitejakeen myyntituotantoon.

Maitovaliokunta kannustaa hallitusta puolustamaan EU:n maksuosuuksia maataloustuessa ja torjumaan komission esittämät rahoitusleikkaukset. Leikkaukset olisivat kohtalokkaita painottuessaan pilariin II, josta rahoitetaan suomalaisviljelijöille elintärkeä luonnonhaittakorvaus sekä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, joihin tuottajat ovat laajasti sitoutuneet. Hallitusohjelman kirjaus maatalouden ja maaseudun rahoituksen turvaamisesta joka tapauksessa on tässä tilanteessa välttämätön.

 

Lisätietoja:
Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388
Maitovaliokunnan varapuheenjohtaja Tuomo Haikonen, puh. 050 365 6624