Takaisin MTK: Budjettiesityksen säästöt nakertavat hallitusohjelman tavoitteita 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK: Budjettiesityksen säästöt nakertavat hallitusohjelman tavoitteita 

31.08.2023

Valtiovarainministeriön maanantaina julkistama esitys vuoden 2024 valtionbudjetiksi vaatii korjauksia. MTK:n arvion mukaan vääriä säästöjä kohdistuu muun muassa maaseudun tie- ja tietoverkkoihin, metsänhoitorahoihin, maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraan sekä luonnonsuojeluun. VM:n esitys nakertaa pohjaa hallitusohjelman monilta tärkeiltä tavoitteilta.

MTK kantaa vakavaa huolta osasta valtiovarainministeriön säästöaikeita. VM:n vuodelle 2024 esittämät leikkaukset nostavat tiestön korjausvelan 1,7 miljardista eurosta 1,9 miljardiin euroon. Liikenne- ja viestintäministeriön budjetista poistetaan kokonaan myös valtion tuki valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen. Molemmat leikkaukset ovat vastoin hallitusohjelman kirjauksia. 

”Toimivat tietoyhteydet ovat tänä päivänä välttämätön edellytys sekä kansalaisten että yritysten toiminnalle, ja ne ovat myös tasa-arvokysymys. Murenevan tieverkon mukana murenee samalla alueiden Suomen elinvoima. Väylärahoituksen suunnan on lopulta muututtava”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa. 

Hallitusohjelma lupaa toteuttaa juuri hyväksytyn kansallisen metsästrategian. Budjettiesityksessä puuntuotannon tukiin kohdistuu kuitenkin merkittävä leikkaus, joka uhkaa taimikoiden ja nuorten metsien oikea-aikaista hoitoa. Tällainen säästö tulee kalliiksi myös valtiolle. MTK edellyttää, että hallitus varautuu jo nyt vuoden 2024 lisätalousarvioissa metsätalouden lisärahoitukseen. MTK kiirehtii myös metsävähennyksen kasvattamista hallitusohjelman mukaisesti 15 prosenttiyksiköllä. Metsien kotimaisen omistuksen säilymiseen hallituksen tulee kiinnittää muutenkin huomiota. 

Maataloudessa verotuksen tasausvaruksen katto tulisi poistaa kokonaan parlamentaarisen työryhmän esittämällä tavalla. Tämä auttaisi tiloja sopeutumaan epävakaisiin markkinoihin sekä tukien maksatusajoissa nähtyyn epävarmuuteen. Vakaampiin ja terveempiin markkinoihin päästään myös hallitusohjelmaan kirjatulla ruoka-alan kasvu- ja vientiohjelmalla. Tämä edellyttää, että valtion ja lähetystöjen vientipalveluille osoitetaan budjetissa riittävät resurssit. 

VM:n esitys ei pääomita Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraa lainkaan. MTK esittää budjetin jatkokäsittelyssä Makeralle 25 miljoonan euron lisäpääomitusta, jotta tarpeelliset investoinnit kyetään rahoittamaan. Yhdessä muiden ilmastotoimiin kohdistuvien säästöjen kanssa Makeran vajaus vie käytännössä pohjan Maatalouden ilmastotiekartan toteuttamiselta. Makeran rahoituksen varassa ovat muun muassa maatilojen biokaasuhankkeet. 

MTK huomauttaa, että ilmastotoimien lisäksi maa- ja metsätalous ovat keskeisessä roolissa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Sen vuoksi METSO- ja Helmi-ohjelmien rahoitus on turvattava niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja maanomistajien vapaaehtoisiin luonnonsuojelupyrkimyksiin voidaan vastata. Tämä on huomioitava sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön budjeteissa. 

”Väylärahoja lukuun ottamatta kyse on euromääräisesti varsin pienistä muutoksista VM:n esitykseen. Lisäksi kaikki MTK:n esittämät muutokset tukevat hallitusohjelman toteutumista. Tulemme pitämään näistä vahvasti kiinni budjetin jatkokäsittelyssä”, Marttila sanoo. 

Marttila muistuttaa, ettei maatilojen talouskriisiä ei ole kukistettu. Tuotantotarvikkeiden hinnat ovat taas nousussa ja monet maataloustuotteiden myyntihinnat laskussa. MTK vaatii, että edellisen hallituksen kustannustukipaketista käyttämättä jäänyt 68 miljoonaa euroa käytetään maatalouden investointien rahoitukseen ja maksuvalmiuden elvyttämiseen. 

”Maatalous ei kestä lisäleikkauksia hallitusneuvotteluissa sovittujen sopeutustoimen lisäksi”, puheenjohtaja Marttila painottaa. 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207