null MTK hallituksen budjettiesityksestä: Tuo vakautta ja ennustettavuutta epävarmojen aikojen alla

Tiedote

MTK hallituksen budjettiesityksestä: Tuo vakautta ja ennustettavuutta epävarmojen aikojen alla

17.9.2019

MTK on pääosin tyytyväinen hallituksen budjettiesitykseen. Järjestö pitää hyvänä sitä, että budjetti oli maa- ja metsätalouden osalta hallitusohjelman mukainen. MTK jää kuitenkin kaipaamaan toimia digitaalisen infrastruktuurin, erityisesti nopean laajakaistan saatavuuden parantamiseksi. Niillä edistettäisiin kasvun edellytyksiä koko maassa ja torjuttaisiin riskiä digitaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä.

-  Meitä huolettavat Brexit, Mercosur-sopimus ja talouden heikentyvät näkymät. Hallitusohjelman mukainen budjetti tuo vakautta ja ennustettavuutta maaseudun yrityksille epävarmojen aikojen alla, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hallitus huomioi myös maatalouden rakennekehitys- ja investointitarvetta pääomittamalla Maatilatalouden kehittämisrahastoa (Makera), joskin summa jäi huomattavasti alle aiemman VM:n esityksen. Metsätalouden rahoitukseen järjestö on varsin tyytyväinen samoin kuin siihen, että hallitus satsaa puurakentamiseen ja vauhdittaa tuotannollisia investointeja mm. poistomenettelyä kehittämällä.

On hyvä, että hallitus panostaa infrastruktuuriin, joka työllistää ja luo kasvun edellytyksiä. MTK tervehtii tasokorotusta väyläverkon kunnossapitoon ja sitä, että hallitus osaltaan varautuu väyläverkon kehittämisessä mahdollisiin biotalouden suurempiin investointeihin. MTK näkee myös myönteisenä, että yksityisteiden avustusmäärää nostetaan. MTK jää kuitenkin kaipaamaan toimia digitaalisen infrastruktuurin, erityisesti nopean laajakaistan saatavuuden parantamiseksi. Ne edistäisivät kasvun edellytyksiä koko maassa ja torjuisivat riskiä digitaalisen eriarvoisuuden lisääntymisestä.

MTK näkee positiivisena, että budjetissa osoitetaan varoja maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen, vapaaehtoiseen metsiensuojeluohjelma Metsoon sekä muuhun luonnonsuojeluun. Budjettiriihi tukee osaltaan myös järjestön oman ilmasto-ohjelman tavoitteita mm. biokaasun edistämisen osalta.

- Hyvä, että biokaasuohjelma saa alkuvauhtia kymmenen miljoonan euron rahoituksesta. Toimivien markkinoiden syntyä ja uusiutuvan energian käyttöä tulee vauhdittaa, Marttila sanoi.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
Toiminnanjohtaja Antti Sahi,
MTK, 0400 804 496