Takaisin MTK-liittojen puheenjohtajat vaativat uutta otetta ja lisäresursseja maataloustutkimukseen

Tiedote

MTK-liittojen puheenjohtajat vaativat uutta otetta ja lisäresursseja maataloustutkimukseen

01.08.2019

Suomalainen maatalous tarvitsee lisää kilpailukykyä. Uudellamaalla kokoontuneet MTK-liittojen puheenjohtajat vaativat lisää tutkimusresursseja erityisesti peltoviljelyn tuottavuuden parantamiseen ja uuden teknologian hyötykäyttöön. Tänä päivänä heikon kannattavuuden kiusaamat viljelijät joutuvat itse toimimaan koekaniineina ja tutkijoina.

Tulevaisuuden maatalouden on oltava tuottavaa ja resurssiviisasta myös ilmaston kannalta. Maatalous tarjoaa ratkaisuja maapallon kestävän kehityksen haasteisiin. Puheenjohtajat paheksuvat sitä, että julkisten tutkimusvarojen leikkaukset ovat kohdistuneet suurimmalla painolla maataloustutkimukseen. Tehdyt virheet on korjattava nopeasti. Rinteen hallituksen ohjelman kohdennetut lisäpanostukset maataloustutkimukseen ovat oikean suuntaisia mutta riittämättömiä.

Maatalous- ja ilmastopolitiikan on perustuttava tutkittuun tietoon. Maatalousyrittäjät ovat sitoutuneet ilmastoviisaan ja ympäristöystävällisen maatalouden edistämiseen. Nyt tarvitaan tutkittua tietoa, jota voidaan soveltaa arjen viljelyssä. Vastoin yleistä harhaluuloa, tuottava ja tehokas viljely sekä karjatalous ovat parasta ilmastotyötä. Vesien suojelussa avainasemassa ovat pellon kasvukunto ja ravinteiden tehokas hyötykäyttö.

Liittojen puheenjohtajat ovat tuskastuneet tilanteeseen, jossa maatalouden ympäristöohjelmat laaditaan kerta toisensa jälkeen vanhaan tutkimustietoon perustuen. Uusien lajikkeiden satopotentiaali jää käyttämättä, kun käytetään vuosikymmeniä vanhaa tutkimustietoa lannoitusrajojen asettamiseen. Sama uhkaa toteutua ilmastopolitiikassa, kun hiilen sidonnan kaikkia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää tutkimuksen puutteiden vuoksi.

MTK:n alueliittojen puheenjohtajien kesätapaaminen järjestettiin tänä vuonna Uudellamaalla. Kokousten ohella puheenjohtajat tutustuivat maakunnan monipuoliseen maatalouteen. Uudenmaan kasvava väestö ja vahva ostovoima tarjoavat hyviä mahdollisuuksia maataloustuotteiden suoramyynnille ja lähiruuan kasvulle. Maakunnan maatalous elää kasvavien keskusten paineessa ja senkin vuoksi maanomistajien oikeusturvaan liittyvät kysymykset korostuvat erityisesti Uudellamaalla. Erityisenä ongelmana nousivat esille vesivoiman vuosikymmeniä vanhat ympäristöluvat, joiden perusteella maatalousmaata käytetään tulva-altaana ilman asianmukaista korvausta. Tähän epäkohtaan on saatava muutos.

 

Lisätietoja:

Johanna Kankaanpää, puheenjohtaja, MTK-Etelä-Pohjanmaa, puh. 040 7204322

Elmeri Nieminen, puheenjohtaja, MTK-Uusimaa, puh. 040 5524060