null MTK on tyrmistynyt Finnpulpin ympäristöluvan kaatumisesta

Tiedote – Puumarkkinat

MTK on tyrmistynyt Finnpulpin ympäristöluvan kaatumisesta

19.12.2019

Korkein hallinto-oikeus ei anna Kuopion Sorsasaloon suunnitellulle Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalle ympäristölupaa. MTK:n mielestä päätös on järkyttävä.

- Tämä on huono uutinen suomalaisille metsänomistajille. Ja vaarallinen viesti sijoittajille ja teollisuudelle: Investoikaa jonnekin muualle. Tulevaisuus näyttää nyt huonolta koko Suomen, työpaikkojen ja talouden kannalta, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

 

Aluehallintoviraston tehtaalle myöntämä lupa oli ehdoiltaan tiukka verrattuna mihin tahansa muuhun teolliseen investointiin. Sekään ei riittänyt, vaan korkein hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvan Kallaveden ekologiseen tilaan vedoten.

 

- Maailman puhtaimmalle tehtaalle ei myönnetty lupaa. Viesti on teollisuudelle tyly: Teitä ei tarvita täällä. On aika todella syvälliselle keskustelulle ja suunnan muutokselle koko Euroopassa. Muuten Suomi ja koko maanosa romahtavat taloudellisesti, Marttila lataa.

 

- Uskaltaako kukaan enää suunnitella teollisia investointeja, jos vesipuitedirektiivi estää kaiken nykytilaa mahdollisesti muuttavan toiminnan?

- Ratkaisu on vähintäänkin huolestuttava kaikkien tulevien ympäristöluvitusten kannalta, joissa on suora linkki vesistövaikutusten arviointiin, toteaa Marttila.

 

MTK huomauttaa, että poikkeusten sallittavuus on tärkeä osa EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä ja tulee korostumaan nyt kun ympäristötavoitteiden merkitys on kasvamassa lupaharkinnassa.

MTK on sijoittanut Finnpulpiin 2,2 milj. € ja sen omistusosuus yhtiöstä on 11,5 prosenttia.

 

- Sijoituspäätöksen taustalla oli vahva luottamus kestävään metsänhoitoon pohjautuvan biotalouden kasvuun ja Suomen metsäsektorin kilpailukykyyn, Marttila toteaa. 

 

- MTK:n johtokunta on tehnyt päätöksen sijoittamisesta tehdashankkeeseen huolellisen harkinnan ja riskiarvion jälkeen. Päätöstä tehtäessä johtokunta totesi, että hanke on luonteeltaan pääomasijoitus eli se voi myös epäonnistua. Samalla sijoituspäätökselle on ollut poikkeuksellisen painavat perustelut sekä työllisyyden että vientitulojen kasvun kautta, sanoo talousjohtaja Heikki Laurinen.

 

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juha Marttila puh. 050 341 3167