null Kuntien pakkolunastukset pelottavat maanomistajia

Uutinen – Maaseutuympäristö

Kuntien pakkolunastukset pelottavat maanomistajia

13.11.2020

Maaoikeus päätti 30.10.2020, että Vantaa saa pakkolunastaa Saraksen tilan runsaalla kolmella miljoonalla eurolla. Maaoikeus katsoi, että lunastustoimitus on tehty asianmukaisella tavalla käypään hintaan. Lunastuskorvausta määriteltäessä käytettiin vertailulukuina viime vuosina toteutuneita raakamaakauppoja Vantaalla. Maaoikeuden mielestä Vantaan kaupungin tekemät maakaupat soveltuivat vertailukaupoiksi, vaikka lunastukseen nähden kaupat eivät olleet syntyneet riippumattomien osapuolten välillä, Vantaan toimiessa itse myös lunastajana. MTK:n mielestä monopoliasema raakamaamarkkinoilla vääristää kauppahintoja.

Laidunmaisema/ kuvituskuva ei ole Saraksen tilalta.
Laidunmaisema/ kuvituskuva ei ole Saraksen tilalta.

Maaoikeuden päätös osoittaa, että käytännössä meidän lainsäädäntömme kannustaa kuntia pakkolunastelemaan maaomaisuutta. Asiasta tullaan hakemaan muutoksenhakulupaa KKO:sta.

MTK saa viestejä huolestuneilta maanomistajilta. Pelko tulevista pakkolunastuksista on todellinen ja MTK ei voi hyväksyä pelon käyttämistä julkisen vallankäytön toteuttamisen välineenä. MTK ajaa vahvasti sekä lunastuslain korvausuudistusta että muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin, jotka tällä hetkellä mahdollistavat kuntien pakkolunastukset yleisen tarpeen niin vaatiessa. Käytännössä Saraksen tapauksessa Vantaa on kuitenkin ilmoittanut, ettei tule aluetta kehittämään nyt ollenkaan. Alue on yleiskaavoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi ja tällaisen alueen asemakaavoittaminen ei tuo kunnalle riittävästi tuloja.

Pakkolunastamista harrastetaan peittelemättä ansaintatarkoituksessa. Yleiseen oikeustajuun ei mahdu mikä yleinen tarve alueen pakkolunastamiseen todellisuudessa liittyi, kun alue nyt jätetäänkin sillensä. Lakiin tulisikin kirjata pakkolunastusrajoitus, jonka mukaan lupaa pakkolunastukseen ei voitaisi myöntää, mikäli maanomistaja pystyy itse toteuttamaan sanotun hankkeen.Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset

+35840 507 4088

aiheet: pakkolunastus, lunastuslaki, saraksen tila, maaoikeus