Takaisin MTK:lta vahva tuki parlamentaarisen maataloustyöryhmän suosituksille

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK:lta vahva tuki parlamentaarisen maataloustyöryhmän suosituksille

29.03.2023

MTK kiittää eduskunnan parlamentaarista maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmää alan keskeisten ongelmien tunnistamisesta sekä esityksistä niiden korjaamiseksi. Arviointiryhmä julkisti loppuraporttinsa keskiviikkona. ”On arvokasta, että kaikissa eduskuntapuolueissa nähdään politiikan ja ruokamarkkinoiden muutostarpeet. Raportti antaa vahvan perustan tulevan hallituksen maatalouspolitiikalle”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Arviointiryhmä nostaa raportissaan tärkeimmiksi kolme tavoitetta. Ryhmän mukaan elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja ruuantuottajien asemaa elintarvikeketjussa tulee parantaa. Myös ruuan huoltovarmuus ja alkutuotannon pitkän aikavälin toimintaedellytykset tulee päätöksenteolla varmistaa. MTK antaa näille tavoitteille vahvan tukensa.

  • Raportti sisältää selvän analyysin siitä, ettei ruokamarkkinoiden toiminta ole kunnossa. Tulevalta hallitukselta vaaditaan tähän korjaussarja, Juha Marttila painottaa.

MTK pitää tärkeänä, että arviointiryhmä nostaa elintarvikeviennin ja sen edistämisen keskeiseksi politiikkatavoitteeksi. Viime vuonna Suomen ruokavienti nousi ensikertaa yli kahden miljardin euron, mutta kasvun jatkuminen vaatii uuden, hallitusvetoisen palvelumallin yritysten tueksi. Tähän kannattaa Marttilan mielestä hakea mallia muista EU-maista.

  • Ruokaviennin kasvattaminen parantaisi tuottajan asema kotimarkkinoilla, toisi koko ruokaketjulle kaivattuja lisäeuroja ja kohentaisi huoltovarmuutta. Ensimmäinen askel tähän on nykyisten vientipalvelujen jatkon turvaaminen, Marttila sanoo.

Parlamentaarisen työryhmän esittämät toimenpiteet sisältävät sekä nopeasti toteutettavia että strategisia tavoitteita. Esitys maatalousverotuksen tasausvarauksen uudistamiseksi on markkinoiden voimakkaan heilunnan takia Marttilan mielestä erittäin perusteltu ja sellaisenaan valmis uuden hallituksen ohjelmaan.

  • Sota Euroopassa ja huoli sen vaikutuksista Suomeen ovat kaikissa puolueissa kirkastaneet tahtotilaa perusasioiden turvaamiseksi. Arviointiryhmän strategisessa ajattelussa keskeistä on huomata ruuan hajautetun tuotannon ja vahvan omavaraisuuden olevan turvallisuuden tärkeimpiä kulmakiviä, Marttila kiittelee.

Valtioneuvosto asetti viime heinäkuussa arviointiryhmän maatalouden toimintaedellytysten ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi. Kaikki eduskuntapuolueet nimesivät arviointiryhmään omat edustajansa. Ryhmän puheenjohtajana toimi SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Raimo Piirainen.

Lisätiedot:
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, 050 341 3167
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864