null Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2019

Artikkeli – Puumarkkinat

Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2019

16.4.2019 Erno Järvinen

Kevättalven puun tarjonta on ollut kysyntää suurempaa – katse metsänhoitotöihin

Puukaupan vauhti on viime viikkoina rauhoittunut, mutta kokonaisuudessaan yksityismetsien puukauppa on yhä vuoden 2018 alkua hieman edellä. Huhtikuun puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli myyty puuta kolmisen prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tammi-helmikuussa puuta Suomen metsistä korjattiin edelleen ennätystahtia. Hakkuiden ja puukauppavauhdin perusteella puun ostajien sekä pystyvarastot että katkotun puun varastot ovat jatkaneet kasvamistaan.

Viime viikkojen laskeva puun hintakehitys osoittaa, että puun tarjonta on ollut kysyntää suurempaa. Valtakunnallisesti havutukkien keskikantohinta uudistushakkuilla on laskenut viime syksystä lähtien viidestä kuuteen euroa. Myös kuitupuulla koko maan keskihinnat ovat olleet laskussa. Alueellisesti kantohintojen lasku on saattanut olla vieläkin voimakkaampaa.

PTT ennustaa puukaupan supistuvan ja puun hintojen laskevan vuonna 2019

PTT:n uusimman suhdannekatsauksen mukaan metsäteollisuuden näkymät ovat tänä vuonna viime vuotta heikommat. Paperimarkkina on taas kääntynyt pieneen laskuun. Sellun hinta nousi todella voimakkaasti viime vuoden lopulle saakka. Sellun tuotantoon Suomessa ei ole tulossa merkittävää lisäkapasiteettia vuosina 2019-2020. Sellun hinta laskee tänä vuonna PTT:n arvion mukaan, mutta säilyy edelleen korkealla tasolla. Sahatavaran tuotanto- ja vientimäärän PTT ennustaa supistuvan tänä vuonna. Puutuoteteollisuuden liiketulos heikkenee edellisvuodesta.

Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät PTT:n mukaan tänä vuonna hakkuita ja puukauppoja, kun metsäteollisuuden puun tarve ei kasva. Ennusteen mukaan puukaupat painottuvat aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin, mutta puukauppamäärä vähenee kokonaisuudessaan 13-14 prosenttia vuodesta 2018.

Kehitys sahatavaran vientimarkkinoilla heijastuu PTT:n mukaan myös puun hintoihin, ja mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta laskee viime vuoden keskihinnasta muutamia prosentteja. Kuusi- ja koivutukin hinnat laskevat hieman enemmän. Sellumarkkinoiden näkymä ylläpitää kuitupuun kysyntää, ja kuitupuun hinnat laskevat maltillisemmin. PTT:n mukaan mäntykuitupuun vuotuinen keskihinta pysyttelee viime vuoden tasolla tänä vuonna. Kuusi- ja koivukuidun hinnat laskevat hieman viime vuoden keskihinnoista. Yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat viime vuoden huippulukemista noin kymmenyksellä.

Puukaupan kilpailutus ja katkonnan valvonta kannattavat aina

Puumarkkinatilanteessa on vaihtelua maan eri osien ja ostajien välillä. Metsänomistajien on järkevää tarkistaa puukauppatilanne oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa tarkin hinta- ja määrätieto. Erilaiset puukauppaan liittyvät lisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä.

Hankintapuun hinta on kehittynyt melko suotuisasti. Hankintahakkuisiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman kirjallista sopimusta puun ostajan kanssa. Mikäli metsänomistajalla on hyödyntämätöntä metsävähennyspohjaa, metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on nykyisessä harvennuspuun kysyntätilanteessa verotuksellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. Kuitupuun toimituskauppoja ei nykyisessä markkinatilanteessa edelleenkään kannata solmia liian pitkiksi.

Puukaupan onnistumisen takaavat kilpailutus ja katkonnan valvonta. Nämä molemmat hoituvat luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista saadaan runsaasti tukkia. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovitut ehdot toteutuvat. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto.

Kevät on taimikon ja nuoren metsän hoitoaikaa – Kemera-tukea on käytettävissä

Taimikoiden varhaishoitotöille ja nuoren metsän hoitotöille kevät on otollisinta aikaa. Metsänhoitotöissä ei kannata viivytellä tai sekä metsänomistajan talous että metsien kasvu kärsivät. Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy apua suunnitteluun ja toteutukseen ja myös Kemera-tuen hakemiseen.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä ​​​​​​​

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä (edellyttää kirjautumista)​​​​​​​

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä


aiheet: puumarkkinat

Suositellut artikkelit

Vuoden 2018 poikkeuksellisen kiivaan hakkuun ja puukauppatahdin jälkeen kehitys palautuu maltillisemmalle uralleen. Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö...