Takaisin Elintarvikeviennissä ajateltava isommin - maailman puhtainta ruokaa rekkalasteittain maailmalle

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 1, column 115:
Lexical error: encountered "u" (117), after "\"RuoKasvu \\".
---end-message---

The failing expression:
==> contentField.getData()?eval [in template "43867" at line 283, column 28]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign content = contentField.getDat... [in template "43867" in macro "getWebContentHTML" at line 283, column 9]
	- Reached through: @ch5.getWebContentHTML blogger [in template "20116#20152#45375" at line 61, column 1]
----
1<#-- Blogi --> 
2<#-- 04/04/2019 --> 
3 
4<#-- INIT --> 
5<#-- Import common variables, functions & macros --> 
6<#import "${templatesPath}/43867" as ch5> 
7<#assign title = ch5.getTitle()> 
8<#assign date = ch5.getDisplayDate()> 
9<#assign summary = ch5.getSummary()> 
10<#assign contentType = ch5.getStructureName()> 
11<#assign bodyText = body.getData()> 
12 
13<#assign articleTypeList = ch5.getCategoryNames(articleTypeVocabularyId) /> 
14<#assign articleType = articleTypeList?first!"" /> 
15 
16 
17<#-------- OUTPUT --------> 
18<div class="row"> 
19  <div class="col-12"> 
20    <#if articleType?has_content> 
21      <p>${contentType} – ${articleType}</p> 
22    <#else> 
23		  <p>${contentType}</p> 
24    </#if> 
25    <h1>${title}</h1> 
26    <p class="text-muted">${date}</p> 
27    <#if summary?has_content> 
28      <div class="article-intro">${summary}</div> 
29    </#if> 
30  </div> 
31</div> 
32<div class="row"> 
33  <div class="col-11" > 
34  <#if image?? && image.getData()?? && image.getData() != ""> 
35      <@ch5.getadatiivinemediaimage image /> 
36  </#if> 
37  </div> 
38  <div class="col-11 col-md-1"> 
39			<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
40			<#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(groupId) > 
41			<div class="artikkelisomelista"> 
42				<ul class="list-unstyled artikkelisomelista "> 
43					<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook ml-3 mt-0"></a></li> 
44					<li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter ml-3"></a></li> 
45					<li><a href="whatsapp://send?text=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp ml-3"></a></li> 
46				</ul> 
47			</div> 
48		</div> 
49</div> 
50<div class="row"> 
51  <div class="col-11" > 
52    ${bodyText} 
53  </div> 
54</div> 
55<div class="row"> 
56  <div class="col-11" > 
57    <p><@ch5.listTags tagBaseUrl="/artikkelit/-/tag/"/><p> 
58  </div> 
59</div> 
60 
61<@ch5.getWebContentHTML blogger /> 
62 
63<#assign url = "https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}"> 
64<@ch5.getogptags title summary url /> 

Suositellut artikkelit

Ovatko tavoitteesi korkealla? Haluatko saada oman alkutuotantosi startup-yrityksen käyntiin ja maailmalle? Jos vastasit kyllä, älä missaa tätä: Maailman suurin startup-yritysten käynnistämisessä auttava...

2

11.08.2020

Toimi nyt ja selviydy!

11.08.2020

Kansainvälinen elintarvikekauppa on käynyt koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta. Paljon on keskusteltu huoltovarmuudesta ja ruoan riittävyydestä, mutta kiitos suomalaisen ruokaketjun pahempia...

Miten ruokavienti sujuu koronapandemian aikana? Kysymykseen vastaa MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios.

Pohjoisuus tuo ruuantuotantoomme runsaasti vahvuustekijöitä. Arktinen ruoka on erityislaatuista, sillä se kasvaa vaativissa luonnonolosuhteissa. Lyhyt, kiihkeä ja valoisa kesä sekä talven pakkaset ja routa jalostavat...