Takaisin EU:n sikadirektiivi kieltää sikojen häntien rutiininomaisen katkaisun – vain Suomi ja Ruotsi noudattavat – mitä komissio aikoo tehdä?

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

EU:n sikadirektiivi kieltää sikojen häntien rutiininomaisen katkaisun – vain Suomi ja Ruotsi noudattavat – mitä komissio aikoo tehdä?

09.10.2020

EU:n sikadirektiivin puutteellinen toimeenpano Euroopassa aiheuttaa kilpailuhaittaa suomalaiselle sianlihantuotannolle. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kirjelmöi kesällä suoraan terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavalle komissaarille, Stella Kyriakidekselle, EU:n sikadirektiivin puutteellisesta toimeenpanosta Euroopassa. MTK kysyi kirjeessään, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä, jotta EU:n sikadirektiivin toimeenpano kaikissa jäsenmaissa voitaisiin viimeinkin viedä loppuun. Ja komissaari Kyriakides vastasi. 

Sikadirektiivi on annettu jo vuonna 2008 (120/2008/EC) ja siinä kielletään yksiselitteisesti sikojen häntien rutiininomainen katkaisu. Tästä huolimatta edelleen valtaosassa EU:n jäsenmaista sikojen hännät katkaistaan lähes poikkeuksetta. Poikkeuksia ovat vain Suomi ja Ruotsi. MTK on huolestunut epäkohdasta ja suomalaiselle sianlihantuotannolle aiheutuvasta selvästä kilpailuhaitasta ja kehottaakin komissaaria ryhtymään vaadittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Komissaari Kyriakides vastasi MTK:n kirjelmään odotetusti. Kirjeessä korostettiin, että komission keväällä julkaisemassa Pellolta pöytään -strategiaan (Farm to Fork) kirjatuilla toimenpiteillä pyritään puuttumaan MTK:n nostamiin epäkohtiin. 

MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikaisen mukaan keinot ovat olleet komissiossa tiedossa, mutta löytyykö heiltä vipuvartta niihin puuttua, on toinen kysymys. 

-    Suomalaisen sika-alan vahvuus on vastuullisuus ja eläinten hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Antibioottien vähäinen käyttö verrattuna muihin Euroopan maihin on hyvä mittari siitä, että asiat on tehty oikein, sanoo Antikainen. 

-    Suomessa sikojen häntiä ei katkota, vaan ongelmiin osataan puuttua jo ennen kuin ne ilmaantuvat. Komissionkin pitää se tunnustaa ja korjata viimeinkin suomalaisille sianlihantuottajille jo vuosia aiheutunut kilpailuhaitta.

Lisätiedot: 
asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala, MTK, 040 779 2945, leena.suojala@mtk.fi 
liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi, MTK, 040 171 9070, mari.lukkariniemi@mtk.fi 
MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen, 050 529 4366
 


Leena Suojala

asiantuntija, eläinlääkäri

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+358 20 413 2377

+358 40 779 2945

Mari Lukkariniemi

asiantuntija, liha

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+358 40 171 9070