null MTK:n valtuuskunta kokoontui Seinäjoella

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n valtuuskunta kokoontui Seinäjoella

23.11.2020

MTK:n valtuuskunta kokoontui syyskokoukseensa Seinäjoen Hotelli Sorsanpesässä  24.11.- 25.11. Kokous pidettiin erityisjärjestelyin koronavirusriskin vuoksi. Kokouksessa kuultiin kentän palautetta järjestön toiminnasta, linjattiin järjestön toiminnan painopisteet ensi vuodelle, valittiin luottamushenkilöitä järjestön avaintehtäviin ja hyväksyttiin järjestön jäsenmaksu-uudistus.

Ennen kokouksen alkua maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä piti Teams-puheenvuoron ajankohtaisista asioista ja vastasi kysymyksiin. Esille nousivat sekä kansalliset että kansainväliset maa- ja metsätalouskysymykset.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen nosti avauspuheenvuorossaan esille julkisen, negatiivissävytteisen keskustelun maa- ja metsätalouden ympärillä, maanomistuskysymykset ja järjestöuudistuksen.

Yleiskeskustelussa nousi esille mm. maatalouden heikko kannatavuus, kuiviketurpeen käytön jatkuminen, maatalousvastainen mediailmapiiri, valkoposkihanhet, energiaturpeen korvaaminen tuontimetsähakkeella, kausityövoima sekä järjestöuudistuksen viestintä ja toimeenpano.


MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila piti selvänä että tulevaisuudessa, väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen maailmassa, Suomen rooli oman ruuan tuottajana korostuu entisestään. Marttila korosti, että medioiden uutisointi ei monesti edusta suomalaisten enemmistön mielipidettä ja että suomalaisilla ruuan ja puun tuottajilla on kansalaisten selkeän enemmistön tuki. Tämä näkyy useissa eri gallupeissa.

Monella tuntuu olevan paniikki ja hätä ja sitä pitää ymmärtää. Paniikin ja ahdistuksen lietsonta on kuitenkin vastuutonta, päätöksentekijöiden pitäisi ymmärtää tehdä fiksuja ja puntaroituja ratkaisuja.

Metsätaloutta kohtaan hyökätään nyt monimuotoisuudella. Kriisille ei kuitenkaan ole nyt tilaa eikä perusteita.  EU:ssa metsästrategiasta näyttäisi tulevan riittävän kattava, eli se huomioi ympäristön lisäksi myös talouden ja sosiaaliset tekijät. Metsäalamme ei kuitenkaan saa päätyä EU:n biodiversiteettistrategian ruokalistalle.

Marttila toi esille, etä MTK on ollut aloitteellinen EU:n elvytyspaketin rahojen lobbauksessa. Toiveena on saada resursseja mm. biokaasu- sekä tie- ja tietoliikenneinfrahankkeisiin.

Maaseutua voi ja pitää Marttilan mukaan viedä. Meidän pitää onnistua ruokaviennissä ja maaseutumatkailu on hieno näyteikkuna suomalaiseen ruokaan koronan hellittäessä.
 

Neljä avaintavoitetta vuodelle 2021


Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esitteli järjestön toimintasuunnitelman vuodelle 2021, jonka valtuuskunta hyväksyi.


Järjestön avaintavoiteet vuodelle 2021 ovat:
1) voimistamme biotalouden edellytyksiä kasvun moottorina;
2) hyödynnämme maaseudun tuotteiden ja palveluiden kasvaneen arvostuksen jäsenten tuloja lisäävällä tavalla;
3) rakennamme järjestön ja jäsenten yhteistä tunnetilaa yhdessä tekemällä;
4) organisaatiosta tehot irti ja roolit selviksi.

Järjestön kolme pidemmän aikavälin strategista painopistettä ovat, että järjestö haluaa olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, hakea uusia mahdollisuuksia markkinoilta ja saada uutta potkua järjestön toimintaan.

-Kaiken toimintamme pitää jollain lailla liittyä strategisiin tavoitteisiimme ja avaintavoitteisiimme. Jos näin ei ole, niin tekee vääriä asioita, Wallin sanoi.

MTK:n valtuuskunta päätti edunvalvontamaksun yksityiskohtaiset euromääräiset tasot sen mukaisina kuin ne olivat esillä jo elokuussa valtuuskunnan kevätkokouksessa.

Kaikki päätökset valtuuskunta teki yksimielisesti johtokunnan ehdotuksen perusteella kuitenkin niin, että metsäperusteisen edunvalvontamaksun rakenteeseen lisättiin valtuuskunnassa ehdotettu alle 10 hehtaarin luokka, jota myös johtokunta kannatti.

Perusjäsenen jäsenmaksu muodostuu siis jatkossa yhdistysten määräämästä jäsenmaksuosasta, jonka ne saavat kokonaan omaan käyttöönsä ja nyt valtuuskunnan päättämästä edunvalvontamaksusta. Edunvalvontamaksu koostuu kaikille perusjäsenille yhtä suuresta 12 € yleisestä osasta sekä yritystoiminnan laajuuteen perustuvasta osasta. Tämä on maatalouden osalta 60 – 600 €, metsän osalta 0 – 6 € ja muun yritystoiminnan osalta 100 – 200 €.


Uusia luottamushenkilöitä järjestön avaintehtäviin


Uusiksi johtokunnan jäseniksi olivat ehdolla maanviljelijä Arto Laine Hattulasta, maanviljelijä Jukka Niittyoja Ylöjärveltä, maanviljelijä Antero Kaappa Kankaanpäästä sekä maatalousyrittäjä ja metsänomistaja Pekka Kärkäs Imatralta.


Johtokuntaan valittiin äänestysten jälkeen Arto Laine ja Pekka Kärkäs.

Valtuuskunnan puheenjohtaja kiitti järjestön puolesta johtokunnan jättäviä Pertti Hakasta ja Aki Kaivolaa työstään järjestön sekä maaseudun elinkeinojen eteen.

Valtuuskunta hyväksyi myös jäsenliittojen ja MTK:n johtokunnan esittämiä muutoksia valiokuntien ja verkostojen kokoonpanoihin. Uudet kokoonpanot vuoden 2021 alusta julkaistaan lähiaikoina MTK:n jäsensivuilla ja kunkin valiokunnan ja verkoston some-ryhmissä. Valtuuskunta käsitteli myös erovuoroisten luottamushenkilövalinnat järjestön muihin keskeisiin toimielimiin.

Valtuuskunta käyttää MTK:ssa ylintä päätösvaltaa. Siinä on 79 jäsentä, joista on 55 MTK-liittojen valitsemia edustajia, 20 edustajaa metsänhoitoyhdistyksistä sekä neljä yhteisöjäsentä (Suomen Hippos, Pro Agria, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ja Suomen yhteismetsät). Asiantuntijajäseniä on kuusi. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Eerikki Viljanen Vihdistä.Klaus Hartikainen

Jäsenviestintäpäälikkö

Jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+35820 413 2316

+35840 169 2060

aiheet: mtk, metsätalous, valtuuskunta, edunvalvonta, maatalous

Suositellut artikkelit

Tilanne on historiallinen koronan lisäksi myös siksi, että en usko sotien jälkeisenä aikana toimintaamme ja tuotantoamme kyseenalaistetun yhtä monelta suunnalta kuin viime aikoina on tehty. Suomalainen maa- ja...