Sisältöjulkaisija

angle-left null Uudistetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot maatalousalalle

Uutinen

Uudistetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot maatalousalalle

8.11.2018

Maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen uudistaminen on osa ammattikoulutuksen historian mittavinta koulutusremonttia. Suurin uudistus on maatalousalan erikoisammattitutkinnon muodostuminen. Alan rakennemuutoksesta johtuen osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet. Näin ollen maatalousalan erikoisammattitutkintoon muodostuu myös muita useita uusia osaamisaloja. Näitä ovat maatilan johtaminen, tuotantoeläintilan esimiehenä toimiminen, lomitustyön ohjaaminen, erikoisseminologi, agroautomaatio ja tuotantoeläintilan terveydenhuolto. Uudistus tulee voimaan 1.1.2019.

Maatalousalan ammatillisten tutkintojen uudistamisen punaisena lankana on yhdistää useat aikaisemmat saman alan ammattitutkinnot yhden uuden maatalousalan ammattitutkinnon alle. Entiset tutkinnot korvataan osaamisaloilla. Vastaava muutos tehdään myös maatalousalan erikoisammattitutkinnolle. Vaikka siis tutkintojen määrä vähenee, alan osaaminen ei katoa.

Maatalousalan näyttötutkintojen uudistamisen yhteydessä muodostetaan osaamisaloihin liittyvät tutkintonimikkeet. Tätä mahdollisuutta ei ollut aikaisemmin, vaikka esimerkiksi arkikielessä seminologi oli tuttu ja vakiintunut nimike keinosiementäjälle. Onnistuneet tutkintonimikkeet tuovat alalle vetovoimaa. Toisaalta tutkintonimikettä ei välttämättä tarvita, jos sellaista ei luontevasti löydy.

Maatalousalan ammattitutkinnon uudistamisessa näkyy alan rakennemuutos. Osaamisalat ovat muodostuneet isojen maatilayritysten vaatimuksiin. Tällaisia osaamisaloja ovat esimerkiksi tuotantoeläinten ja maatilan hoitamiseen suuntautuneet osaamisalat, jotka on tarkoitettu isoilla maatiloilla työskenteleville.

Maatilojen teknologistuminen näkyy siten, että yhä erikoistuneempaa osaamista tarvitaan niin traktorien, koneketjujen kuin karjatalouskoneiden huoltoon ja ylläpitämiseen. Uutena osaamisalana on agrologistiikka, johon sisällytetään kuorma-autojen ajamiseen liittyvät ammattipätevyysvaatimukset.

Uudistuksessa on otettu huomioon myös kasvavan koneurakoinnin ja lomittajayrittäjyyden osaamisen vahvistaminen. Valinnaisten tutkinnon osien määrä on runsas ja se kuvastaa ammatin monimuotoisuutta.

Tutkintojen osia uudistetaan sisällöllisesti, mutta myös uusia tutkinnon osia syntyy – kuten esimerkiksi hyönteiskasvatuksen ja vasikoiden hoitamisen tutkinnon osat.

Uudistamistyön yhteydessä tarkistetaan myös työelämässä tapahtuneita osaamistarpeiden muutoksia. Esimerkiksi maatalousalalla tapahtunut rakennemuutos ja tilakoon suureneminen heijastuvat maatalousalan erikoisammattitutkinnon uudistamiseen siten, että johtamiseen liittyvä osaaminen siirretään ammattitutkinnosta erikoisammattitutkintoon. Samassa yhteydessä maatalousalan erikoisammattitutkintoon muodostuu myös muita useita uusia osaamisaloja. Näitä ovat Tuotantoeläintilan esimiehenä toimiminen, lomitustyön ohjaaminen, erikoisseminologi, agroautomaatio ja tuotantoeläintilan terveydenhuolto. Entisinä tutkintoina maatalousalan erikoisammattitutkinnossa ovat maaseudun vesitalouden ja turkiseläintilan hoitamisen osaamisalat.

Koulutusjohtaja Susanna Aro, 040 735 2138

Maatalousalan ammattitutkinto

Maatalousalan erikoisammattitutkinto