null Veitsiluoto ja puumarkkinat

Artikkeli – Puumarkkinat

Veitsiluoto ja puumarkkinat

29.4.2021

Metsäteollisuuden markkinatilanne on parantunut alkuvuodesta. Ainoana poikkeuksena on paperiteollisuus, jonka tilanne on vakava. Sellun hinnan kallistuminen paperin hinnan laskiessa on yhtälö, joka ei toimi. Tämä kärjistyi Stora Enson ilmoitukseen Kemin Veitsiluodon lopettamiseen jo tämän vuoden aikana. Veitsiluoto käyttää lähes 2 miljoonaa kuutiota puuta toimisto- ja aikakauslehtipaperin tuotantoon. Tehtaan jatkolle ei nähdä mahdollisuuksia vielä missään muodossa.

Yksittäisen tehtaan puunhankintamääränä 2 miljoonaa kuutiota on valtava. Stora Enso ilmoitti kuitenkin, ettei tehtaan sulkemisella olisi vaikutuksia puunhankinnan määrään vaan ainoastaan sen virtoihin. Veitsiluodon puunhankinnasta koivukuidun osuus on merkittävämpi kuin havukuidun. Puunhankinta kohdistuu pääosin pyöreään puuhun ja hakkeen osuus on ollut vähäinen.

 

Stora Enso ilmoitti, että vähennyksiä tuontipuuhun voi kohdistua. Stora Enson Oulussa käynnistynyt kartonkitehdas tarvitsee myös paljon puuta, joka voi paikata Veitsiluodon menetyksiä. Arvioitu lisäystarve on lähes puoli miljoonaa kuutiota. Myös Kemiin valmisteilla oleva MetsäGroupin biotuotetehdas tarvitsisi vuonna 2023 valmistuttuaan lähes 4,5 miljoonaa kuutiota aiempaa enemmän puuta.  Vaikka puun käytöllä on pidemmällä aikavälillä kasvavia näkymiä, niin väliaikainen notkahdus on odotettavissa pohjoisen puun hankintaan. PTT arvioi, että Veitsiluodon sulkeminen hidastaa puun käytön kasvua hieman tänä vuonna Suomessa ja koivukuidun osalta hinnan nousuodotukset tyssäisivät siihen.

 

Muiden metsäteollisuuden lopputuotteiden kovan kysynnän ja voimakkaan hintojen nousun odotetaan kuitenkin nostavan muiden puutavaralajien hintoja verrattuna viime vuoteen (PTT). Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja hintaodotukset ovatkin olleet nousussa (MTK:n kevään Metsätutka -kysely 25.3.2021). Puukauppojen kilpailuttaminen on nyt erityisen tärkeää.  


Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+35844 373 9377

aiheet: puumarkkinat