null Viljatori

Artikkeli – Viljely ja muut kasvit

Viljatori

4.12.2018

viljan sähköinen kauppapaikka

Viljatori - viljan sähköinen kauppapaikka

Mikä on Viljatori.fi?

Viljatori.fi on verkkopalvelu, jossa viljelijät voivat myydä satoansa haluamissaan erissä helposti ja luotettavasti, parhaaseen markkinahintaan. Ostajina kauppapaikalla ovat viljaa käyttävä teollisuus ja kotieläintilat.

Viljatori.fi on MTK:n, SLCn sekä Atrian, HK Scanin, Agroxin, Raision ja Valion yhdessä rakentama palvelu. Käyttäjiksi Viljatoriin voivat liittyä muutkin toimijat.

Neljä hyvää hyötyä viljelijälle

1. Viljatorilla saat viljaerät myytyä tehokkaasti

Viljatorin avulla tavoitetaan useampi ostaja kerralla. Erikoiserien ostajien tavoittaminen helpottuu, ja sopimuskaupan myötä viljelijän tulovirtojen ennustettavuus paranee. Myyjällä on mahdollisuus myydä viljaa pienissäkin erissä. 

2. Viljatorilla saat viljasta parhaan mahdollisen hinnan

Viljatori mahdollistaa kaupankäynnin ilman ylimääräisiä välikäsiä. Näin kaupankäyntikustannukset pysyvät alhaisina ja myynnin tuotto kasvaa. Sähköisessä ympäristössä hinnan seuranta helpottuu ja toimitusketju tehostuu. Myyjällä on myös parempi mahdollisuus itse vaikuttaa viljan hintaan. Viljatori mahdollistaa kaupankäynnin ilman hintamanipulointia: tehty kauppa sovitulla hinnalla lyödään lukkoon, minkä jälkeen hinta ei muutu.

3. Viljatorilla kaupankäynti on helppoa ja reilua

Viljatorilla omien myyntitoimeksiantojen tekeminen ja seuranta on helppoa. Viljelysopimuksia on helppo hallita ja seurata, ja kattavat hintatiedot markkinatilanteesta ja toteutuneista kaupoista löytyvät saman palvelun alta. Näin myös kaupankäynnin läpinäkyvyys lisääntyy. 

4. Viljan laadulla voi vaikuttaa hintaan ja menekkiin

Viljatorilla viljan paremmasta laadusta saa paremman hinnan. Palvelussa on mahdollisuus vaikuttaa oman sadon laatuun markkinatilanteen mukaan. Näin kaikenlaatuiselle viljalle löytyy ostaja.

 

Lisätietoja MTK:sta: toiminnanjohtaja Antti Sahi, puh. 0400 804 496, maatalousjohtaja Johan Åberg, puh. 040 5233 864, vilja-asiamies Max Schulman, puh. 040 825 2112, asiantuntija Marjukka Manninen puh. 050 533 8924.


aiheet: viljatori