null Valtionvarainministeriön budjettiesitys viitoittaa tietä kestävään elpymiseen – biotalouteen löydettävä lisää paukkuja

Tiedote – Yrittäminen

Valtionvarainministeriön budjettiesitys viitoittaa tietä kestävään elpymiseen – biotalouteen löydettävä lisää paukkuja

13.8.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) kantaa huolta valtiontalouden velkaantumisesta, mutta näkee, että tässä tilanteessa elvyttävä budjetti on ainoa vaihtoehto. Hallituksen satsaukset biotalouden mahdollistamaan talouskasvuun ja kestävään elvytykseen jäivät valtionvarainministeriön budjettiesityksessä kuitenkin vajaiksi. Maatalouden äärimmäisen heikko kannattavuus ei kestä minkäänlaisia kustannuksia lisääviä valtion toimia. Näistä on ehdottomasti pidättäydyttävä.

MTK pitää VM:n budjettiesitystä kokonaisuutenaan tasapainoisena ja maltillisena. Valtiontalouden alijäämän kasvu on perusteltua poikkeustilanteessa, jossa koronakriisi talousvaikutuksineen uhkaa hyvinvointivaltion perusteita.

Lisäpanostukset ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun mm. Metso- ja Helmi -ohjelmien kautta vievät asioita eteenpäin oikealla tavalla. Ilmastopolitiikassa toimet jäivät kuitenkin vajaiksi. Vaikka hallitus esittää määrärahoja ja toimia fossiilitaloudesta pois pääsemiseksi, ei se ota riittävästi huomioon biotalouden koko potentiaalia ilmastonmuutoksen ratkaisijana. MTK muistuttaa, että maa- ja metsätalous ovat ainoita sektoreita, jotka sitovat hiiltä ilmakehästä.

MTK näkee, että metsävähennys tulisi nostaa vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta. Puuston osuus metsän hankintamenosta on tyypillisesti 90-95 prosenttia. Näin varmistettaisiin osaltaan se, että biotalouden raaka-aineena puu liikkuisi kaupassa. Puurakentamisen edistämiseen tarvittaisiin selkeämmin riihikuivaa ja sitoutumista tutkimuksen ja viestinnän rinnalle.

MTK pettyi hallituksen vähäisiin määrärahoihin biokaasun lisäämiseksi. Hajautetun biokaasun tuotantoon pitäisi panoksia korottaa vähintään kymmenkertaisiksi esitetystä. Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) ei esitetä pääomaa ensi vuodeksi, mikä heikentää mahdollisuuksia biotalouden kehittämiseen.

Luonnonvara- ja biotalouden koulutukseen, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan on löydyttävä moninkertaisesti enemmän määrärahoja, jotta ilmastotoimissa päästään toden teolla eteenpäin.

MTK on pettynyt siitä, että maatalouden lomituspalveluja leikataan koronakriisistä huolimatta. Leikkaukset koettelevat työkykyä henkistä jaksamista tiloilla. Hieman korjausta asiaan tuo Välitä viljelijästä – hankkeen jatkorahoitus vuosille 2021-22.


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207