Takaisin MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitukselta välittömiä toimia – Energian hinnannousu kaatamassa maaseudun yrityksiä   

Tiedote – Energia

MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitukselta välittömiä toimia – Energian hinnannousu kaatamassa maaseudun yrityksiä   

08.09.2022

Energian ja erityisesti sähkön hinnan voimakas nousu on ajamassa maaseudun yrityksiä ahtaalle. Tilanne pitkittää maatilojen ja maaseudun muiden yritysten kustannuskriisiä. Yhä useammat yritykset ovat ajautumassa maksuvalmiusongelmiin. MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitukselta pikaisia toimia tilanteen helpottamiseksi. 

Energian hinta on jo aiemmin ollut vahva taustatekijä monien maatalouden tuotantopanosten hinnannousulle. Maaseudun yritysten kustannukset ovat nyt edelleen kasvamassa ja erityinen paine kohdistuu runsaasti sähköä käyttäviin yrityksiin. Monien yrittäjien sähkölasku on moninkertaistumassa. Yrittäjien on vaikeaa siirtää kohonneita kustannuksiaan tuotteidensa ja tuottamiensa palveluiden hintoihin.


MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunta kehottaa hallitusta pikaisesti täydentämään budjettiriihen päätöksiään ja helpottamaan maaseudun yritysten vaikeaa tilannetta energiakriisissä. Nopein keino tässä tilanteessa on maatalouden energiaveron palautusjärjestelyn jatkaminen myös vuonna 2023. Järjestely on ollut käytössä vuonna 2022, ja perusteet jatkolle ovat vahvat. Myös maa- ja metsätalouden talousrakennusten kiinteistöveron palautus on tässä tilanteessa perusteltu toimenpide.


MTK:n elinkeinopolitiikka ja yrittäjyysvaliokunta vaatii hallitusta myös toimiin, joilla sähkön tarjontaa voitaisiin lisätä ja sitä kautta alentaa hinnannousupaineita sähkömarkkinoilla. Energian säästötoimet ja energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät toimet ovat tässä tilanteessa myös entistä tärkeämpiä.


Komission esittämä sähkön hintakatto EU-tasolla on välttämätön EU:n ruuantuotannon turvaamiseksi. Biokaasua ei kuitenkaan pidä asettaa hintakaton alaisuuteen, koska se keskeyttäisi investoinnit toimialalla ja heikentäisi edelleen jo investoineiden tilannetta. MTK:n elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta muistuttaa, että biokaasu on ainoa suora vaihtoehto fossiiliselle maakaasulle.


Lisätietoja: 
Leena Erälinna, MTK:n elinkeinopolitiikka- ja yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja, 0400 541 496
Anssi Kainulainen, MTK energia-asiantuntija, 050 596 1541
 


Anssi Kainulainen

asiantuntija, energia

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541


Suositellut artikkelit

Ensi vuonna alkava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uusi ohjelmakausi ei saa siirtää tukien maksuaikataulua nykyistä myöhemmäksi, MTK:n johtokunta vaatii. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti perjantaina...

Maatilojen taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Kesän aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen. Siipikarja-, erikoiskasvi- ja kasvihuonetiloilla taloudellinen tilanne on heikentynyt jopa...

Hallitus sai torstaina valmiiksi esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiesitys ei ratkaise päälle vyöryvää energiakriisiä seurauksineen. MTK painottaa, että kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus...

Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa järkyttää maailmaa inhimillisesti. Samalla se on nopeasti viemässä Eurooppaa ja Suomea sen osana keskelle pahinta ruoka- ja energiakriisiä sitten toisen maailmansodan. ”Ruuan ja...