Takaisin MTK: Isoimmat ongelmat ratkaistava erillisin kriisitoimin 

Tiedote – Energia

MTK: Isoimmat ongelmat ratkaistava erillisin kriisitoimin 

01.09.2022

Hallitus sai torstaina valmiiksi esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiesitys ei ratkaise päälle vyöryvää energiakriisiä seurauksineen. MTK painottaa, että kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus edellyttävät nyt hallitukselta jatkuvaa valmiutta sekä nopeaa päätös- ja toimintakykyä. Kotimaisen ruokakriisin välttämiseksi viljelijöille on nopeasti saatava uskottava näkymä tulevan talven ja ensi satokauden tuotantopäätöksille. 

MTK arvioi, että nyt Suomessa ja Euroopassa nähtävä ruoka- ja energiamarkkinoiden epävakaus tulee olemaan pitkäkestoinen ilmiö. MTK edellyttää varautumisen ministeriryhmältä jatkuvaa ja määrätietoista työtä kotimaisen ruuan ja energian turvaamiseksi. Meneillään oleva kriisi tulee määrittämään myös ensi kevään jälkeen aloittavan uuden hallituksen sekä työtään aloittavan maatalouden parlamentaarisen työryhmän työtä. 
 
MTK on pettynyt, ettei hallitus esitä jatkoa tänä vuonna käyttöön otetuille maatalouden kiinteistö- ja energiaverojen helpotuksille. Tämä MTK:n riiheltä edellyttämä, yhteensä noin 60 miljoonan euron verohelpotus olisi osaltaan luonut varmuutta tuleville tuotantopäätöksille. Määräaikaisen sähkövähennyksen ja erityisesti sähkötuen jatkovalmistelussa on varmistettava, että maatilatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada kyseistä tukea. 
 
Alkavan maatalouden uuden CAP-kauden edellyttämä rahoitus on budjettiesityksessä huomioitu sovitun mukaisesti. 
 
On tärkeää, että hallitus budjettiesityksessään huomioi Venäjän rajan sulkeutumisen vaikutukset itäisen Suomen talouteen. Nyt päätetyn yhteensä noin 80 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden lisäksi muuttunut tilanne vaatii alueella jatkossakin vahvoja aluepoliittisia toimia. 
 
Väylärakentamisen määrärahat eivät ota riittävästi huomioon tienpidon voimakkaasti noussutta kustannustasoa. Esitetyllä rahoituksella tiestön korjausvelka jatkaa kasvuaan. MTK painottaa tierahojen käytössä myös metsä- ja ruokatalouden kuljetusten kannalta tärkeän, vähemmän liikennöidyn tieverkon pitämistä liikennöitävässä kunnossa. 
 
Budjettiriihi osoitti kahden miljoonan euron määrärahan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ”Välitä viljelijästä” -projektin jatkorahoitukselle ensi vuodeksi. MTK pitää tätä erittäin tärkeänä viljelijöiden jaksamista auttavana toimena. 
 
Lisätietoja: 
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, MTK, 050 522 5207
elinvoimajohtaja Päivi Nerg, MTK, 040 842 9810 
 


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Päivi Nerg

elinvoimajohtaja

elinvoimalinjan johto

+358 40 842 9810


Suositellut artikkelit

Oman maan ruoka on kriisiajan henkivakuutus. Suomalaisen elintarvikehuollon vahvuuksia ovat korkea omavaraisuusaste sekä toimiva elintarvikeketju. Valtioneuvosto on linjannut, että toimiva elintarvikehuolto...

Energian ja erityisesti sähkön hinnan voimakas nousu on ajamassa maaseudun yrityksiä ahtaalle. Tilanne pitkittää maatilojen ja maaseudun muiden yritysten kustannuskriisiä. Yhä useammat yritykset ovat ajautumassa...

Suomen hallitus kokoontuu ensi viikolla päättämään vuoden 2023 valtion budjetista tilanteessa, jossa Venäjän puoli vuotta jatkunut hyökkäyssota Ukrainassa horjuttaa myös EU-maiden talouksia ja markkinoita. MTK...

Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa järkyttää maailmaa inhimillisesti. Samalla se on nopeasti viemässä Eurooppaa ja Suomea sen osana keskelle pahinta ruoka- ja energiakriisiä sitten toisen maailmansodan. ”Ruuan ja...

Pohjoismaiden viljelijät ovat valmiit ruuantuotannon vihreään siirtymään. Tuotantoa on kehitettävä kestävämpään ja ilmastotehokkaampaan suuntaan. Pohjoismaisella maataloudella on suuri innovaatiovoima ja ratkaisut...