Takaisin Pohjoismaiden tuottajajärjestöt kokouksessaan Seinäjoella: Vihreä siirtymä vaatii onnistuakseen taloudellista vakautta

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaiden tuottajajärjestöt kokouksessaan Seinäjoella: Vihreä siirtymä vaatii onnistuakseen taloudellista vakautta

19.08.2022

Pohjoismaiden viljelijät ovat valmiit ruuantuotannon vihreään siirtymään. Tuotantoa on kehitettävä kestävämpään ja ilmastotehokkaampaan suuntaan. Pohjoismaisella maataloudella on suuri innovaatiovoima ja ratkaisut ilmastokestävään tuotantoon. Suuret kansainväliset muutokset ja taloudellinen epävarmuus vaikuttavat kuitenkin näihin tavoitteisiin nyt kielteisesti, toteaa Pohjoismaiden tuottajajärjestöjen yhteistyöelimen NBC:n puheenjohtajisto kannanotossaan.

Maailma on muuttunut epävakaammaksi ja epävarmemmaksi viime vuosina - taloudellisesti ja poliittisesti. Koronapandemia on muuttanut kulutustottumuksia ja haastanut kaikentyyppisten tuotteiden toimitusketjut. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on lisännyt turvallisuusuhkien lisäksi epävarmuutta energian, lannoitteiden, rehujen ja ruokaöljyn saatavuudessa, nostanut rajusti niiden hintoja sekä muuttanut maailman kauppavirtoja merkittävästi.

Joistakin perusraaka-aineista ja -tuotteista on syntynyt pulaa, joka on aiheuttanut suuria hinnankorotuksia ja ongelmia erityisesti köyhimmille elintarvikkeiden tuojamaille. Ruokaturvasta on tullut todellinen globaali haaste.

Yleisesti ottaen maatalousala on Pohjoismaissa ollut osaava ja tehokas tilanteen hallinnassa. Tuotanto ja vienti ovat säilyneet, mutta tämä on vaatinut tuotannon uudelleenjärjestelyjä ja johtanut suuriin hintavaihteluihin, taloudellisiin tappioihin ja kannattavuuden heikkenemiseen.
Monet markkinat ovat tällä hetkellä epätasapainossa, ja tarvetta on sekä ylläpitää markkinasuhteita että luoda uusia markkinamahdollisuuksia – kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pohjoismaiset viljelijät tarvitsevat taloudessa ja politiikassa ilmapiirin, joka luo luottamusta, kannattavuutta sekä kannusteet toimialan jatkuvaan kehittämiseen. Ilman parempaa taloudellista vakautta ei tarvittavia investointeja kestävyyden lisäämiseen ja ilmastovaikutusten vähentämiseen pystytä tekemään.

-    On ratkaisevan tärkeää, että poikkeuksellisessa ja monimutkaisessa tilanteessa vallitsee poliittinen ymmärrys ja halu varmistaa riittävä elintarviketuotanto maailman väestölle. Pohjoismaissa voimme tuottaa terveellisiä ja kestäviä tuotteita pienemmillä ilmastovaikutuksilla huomioiden luonnon monimuotoisuus ja eläinten hyvinvointi, mutta samalla maatalouden kannattavuus ja kilpailukyky on varmistettava, NBC:n puheenjohtaja Søren Søndergaard toteaa.

-    Kriisiaika on myös tuottajaosuuskunnille näytön paikka, jona niiden merkitys punnitaan. Tuottajilla on hinnoitteluvoimaa vain silloin, kun heidän omistamansa kaupalliset ja teolliset organisaatiot ovat riittävän suorituskykyisiä, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.  

Pohjoismaisilla viljelijöillä on vahva tavoite varmistaa ja jatkaa vihreää siirtymää sekä ottaa käyttöön lisää ilmastotoimia. Hyödynnämme elintarviketuotannon arvoketjujen vahvaa yhteyttä – myös osuuskuntiemme avulla. Yhteistyö muodostaa vahvan pohjan tuotannon ja myynnin optimoinnille. Tähän on lisätty jatkuva keskittyminen innovaatioihin ja uuden tiedon käyttöönotto neuvontajärjestelmämme kautta.

Pohjoismaiset viljelijät voivat vastata tulevaisuuden ilmasto- ja kestävyysvaatimuksiin, mutta edellytyksenä on kannattavuus ja vakaa rahoituskehys.

Lisätiedot: 
NBC:n puheenjohtaja Søren Søndergaard, +45 2048 7713
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, +358 50 341 3167
Johtaja Juha Ruippo, MTK, +358 40 553 3232


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232


Suositellut artikkelit

Kuinka suuri kaurasato oli vuonna 2021? Paljonko suomalaiset kuluttavat nestemäisiä maitotuotteita? Miten verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta on kehittynyt? Paljonko ruokahävikkiä muodostuu ruokaketjussa...

Maatilojen taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Kesän aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia suuntaan tai toiseen. Siipikarja-, erikoiskasvi- ja kasvihuonetiloilla taloudellinen tilanne on heikentynyt jopa...

Hallitus sai torstaina valmiiksi esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiesitys ei ratkaise päälle vyöryvää energiakriisiä seurauksineen. MTK painottaa, että kansallinen turvallisuus ja huoltovarmuus...

Maa- ja metsätalousministeriön esitys fosforiasetukseksi uhkaa estää karjanlannan järkevän hyödyntämisen peltoviljelyssä sekä vaikeuttaa kotieläin- ja kasvinviljelytilojen toimivaa yhteistyötä. Asetuksen tavoitteena...

Suomen hallitus kokoontuu ensi viikolla päättämään vuoden 2023 valtion budjetista tilanteessa, jossa Venäjän puoli vuotta jatkunut hyökkäyssota Ukrainassa horjuttaa myös EU-maiden talouksia ja markkinoita. MTK...

Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa järkyttää maailmaa inhimillisesti. Samalla se on nopeasti viemässä Eurooppaa ja Suomea sen osana keskelle pahinta ruoka- ja energiakriisiä sitten toisen maailmansodan. ”Ruuan ja...

Pohjoismaiden tuottajajärjestöjen ja maatalousosuuskuntien yhteistyöelin NBC:n yleiskokous pidettiin Seinäjoella 17.-19.8.2022. NBC Presidiumiin osallistui Pohjoismaiden tuottajajärjestöjen johto sekä järjestöjen...