Toimintopainikkeet

Lausuntopyyntö valtioneuvoston täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvä maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta.


15.11.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavaa:  

Hallitusohjelmassa on linjaus olla lisäämättä maatalouden hallinnollista taakkaa. MTK ei näe luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 ja 30 § yhteyttä maatalouteen, muulta kuin kohdan yhdeksän osalta, silloin kun yksittäinen puu tai puuryhmä sijaitsee maatalousmaalla. MTK:n mielestä maatalouden täydentävien ehtojen seuraamusvaatimuksia ei tule laajentaa maatalouden ulkopuolelle eikä myöskään maatalouden ulkopuolisia suojelusäädöksiä saa kytkeä maatalouden täydentävien ehtojen seuraamusvaatimuksiin.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohta

Jukka Rantala
asiantuntija 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää