Toimintopainikkeet

Antti Sahi MTK-Etelä-Savon kevätkokouksessa 11.4.2018: Viljelijöiden tuottamia ympäristöhyötyjä ei tunnisteta

EU:n uuden ohjelmakauden mukainen maatalouspolitiikka painottaa erityisesti ilmastopolitiikan roolia maataloudessa. Lähtökohtaisesti viljelijät ja metsänomistajat voivat aidosti sanoa olevansa ainoita elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmasto-ongelmaan sitomalla hiiltä. Viljelijät odottavat, että tämä on lähtökohtana myös uudelle EU:n ilmastoviisaalle maataloudelle. 

Viljelijät odottavat myös, että tutkimus kykenee tarjoamaan heille käytännönläheisiä toimenpiteitä, joilla maataloustuotannon ilmastopoliittista vaikutusta voidaan edelleen vahvistaa. Uusi CAP-politiikka mahdollistaisi aiempaa enemmän juuri tämän kaltaisten, kansallisiin olosuhteisiin soveltuvien ratkaisujen käyttöönoton ympäristökorvausten perustaksi. 

Yleinen keskustelu maaseudusta ja sen elinkeinojen harjoittajista aliarvioi maaseudun merkityksen ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisemisessa. Viljelijät tuottavat kuluttajien tarvitseman ruuan, mutta samalla huolehtivat maaseudun ympäristön ja myös esimerkiksi sen biodiversiteetin hoidosta. Samalla he tarjoavat kuluttajille vapaaseen käyttöön ympäristön, jonka terveydelliseen merkitykseen on vasta viime aikoina havahduttu.        

Heikko maaseudun elinkeinojen tuntemus johtaa helposti populistisiin kannanottoihin maaseudun merkityksestä. On valitettavaa, että myös päättäjien tietämys maaseudun elinkeinojen todellisuudesta on uhkaavasti vähentynyt. Tämä tietämättömyys näkyy myös esimerkiksi keskusteltaessa EU:n uuden maatalouspolitiikan vaatimasta rahoituksesta. Yhteinen EU:n maatalouspolitiikka tarvitsee kuitenkin vahvan rahoituksen, jotta maaseudun tarjoamia yleisiä hyötyjäkin voidaan vahvistaa.

Suomalainen maaseutu tarvitsee pitkäjänteistä kehittämistä, joka ei ole riippuvainen hallituskausista eikä poliittisista voimasuhteista. Suomalaiset arvostavat maamme maaseutua ja maaseutuun yhdistetään paljon myönteisiä asioita. Elävä maaseutu tarvitsee vahvan maa- ja metsätalouden, mutta maaseutua ei pelasteta pelkästään maatalouspolitiikan keinoin. Entistä tärkeämmiksi asioiksi ovat muodostuneet maaseudun infrastruktuurin ja palveluiden ylläpitämisen tarve. Ilman niiden toimivuutta maaseudun yrittäjät eivät voi harjoittaa elinkeinoaan ja samalla siellä vierailevien viihtyvyys laskee.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Sahi, MTK, puh. 0400 804 496

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.4.2018