Toimintopainikkeet

Puukauppapalvelu Kuutio.fi on avattu metsänomistajille

Kuutio_logo_nettiin.jpg

16.5.2017

Kuutio on metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen kauppapaikka. Kuution kehitystyöstä on vastannut Suomen Puukauppa Oy, jonka perustajaosakkaita ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat, MTK mukaan lukien.

Kuutio tuo digitaalisesti yhteen metsänomistajat, puunostajat ja muut metsäalan palveluntarjoajat. Vastaavaa, koko alan yhdistävää, kaikille avointa palvelua ei ole muualla maailmassa.

Metsänomistajaa palvelu auttaa päättämään metsävarallisuuden hoidosta helposti ja luotettavasti. Kuutiosta metsänomistaja löytää tarvittavat palveluntarjoajat ja puunostajat.

MTK Metsänhoitoyhdistysten edustajana on ollut mukana tuottamassa Kuutiota, jotta metsänomistajille olisi tarjolla parempaa puukauppapalvelua myös verkossa.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkaraisen mukaan uusi palvelu tehostaa perinteistä metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppaa. ”Se on yksi keskeisistä tavoitteista, koska yli 40 prosenttia puukaupasta perustuu valtakirjoihin ja sen volyymin mukaan saaminen on ensiarvoisen tärkeää,” Hakkarainen toteaa.

Valtakirjakaupan tehostamisen lisäksi Kuutio on Hakkaraisen mukaan metsänhoitoyhdistyksille hyvä mahdollisuus hankkia uusia asiakkaita metsänomistajista. Kuution käyttö ei poista tarvetta vertailla puunostajien tarjouksia. Metsänhoitoyhdistyksillä on käytössään laajat aineistot eri ostajien tavoista katkoa tukit, mikä on suurin puusta saatavaan hintaan vaikuttava tekijä.

-Kuutiosta on hyötyä kaikille osapuolille; ennen kaikkea metsänomistajille, joille se on hyvä työkalu esimerkiksi paikallisen metsänhoitoyhdistyksen puumarkkinapalveluiden hyödyntämiseen. Kuutio ei korvaa asiantuntijan ammattiapua, vaan täydentää sitä, muistuttaa Hakkarainen.

Kuution käyttäjiksi tavoitellaan kaikkia suomalaisia metsänomistajia. Kuution käyttö on metsänomistajille maksutonta. - Suomessa on 600 000 metsänomistajaa, joista osa ei ole perehtynyt metsäänsä ja kokee sen hoitamisen vieraaksi, vaikeaksi tai etäiseksi. Haluamme innostaa metsänomistajat huolehtimaan metsistään. Kuutio tuo kaikki metsätiedot, -palvelut ja -ammattilaiset lähelle helposti ja keskitetysti, kertoo Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä. 

Metsänomistajat pääsevät nyt kirjautumaan palveluun käyttäjäksi. - Kuutiossa on tarjouspyyntöjä jo yli  250 000 m3 edestä sekä aika paljon myös yhteydenottopyyntöjä ammattilaisille, kertoo Mäkelä.


Kuutio on kaikille metsäalan toimijoille avoin sähköinen kauppapaikka, josta hyötyvät yksityiset metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, sahateollisuus, metsäteollisuus ja metsäenergiapuolen toimijat. Toukokuussa 2017 lanseeratun Kuution kehittämisestä vastaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistajuus jakautuu tasan metsää omistavien ja puuta ostavien tahojen välillä. Perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät metsäalan toimijat. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on Suomen Puukauppa Oy:n perustajaosakas ja suurin osakkeenomistaja.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää