Ajankohtaista | 02.02.2023

Uusi jäsenetu: Woikoski

Lue lisää

Takaisin Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt haluavat kiirehtiä valkoposkihanhen siirtoa metsästettäväksi lajiksi

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt haluavat kiirehtiä valkoposkihanhen siirtoa metsästettäväksi lajiksi

11.06.2021

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan viljelijäjärjestöt haluavat nopeaa muutosta valkoposkihanhen suojelustatukseen EU:n lintudirektiivissä ja Bernin sopimuksessa. Järjestöjen mukaan valkoposkihanhi tulee siirtää lintudirektiivin metsästettävien lajien joukkoon ja sen kannan säätely tulee sallia Bernin sopimuksessa.  Järjestöjen puheenjohtajat kirjelmöivät asiasta tänään Euroopan Unionin ympäristökomissaarille sekä Pohjoismaiden ja Baltian vastuuministereille.

Valkoposkihanhia Kiteellä toukokuussa 2020. Kuva: Vilho Pasanen.
Valkoposkihanhia Kiteellä toukokuussa 2020. Kuva: Vilho Pasanen.

Järjestöt muistuttavat EU-komissiota ja maittensa ministeriöitä siitä, että heidän on toimittava muutoksen aikaansaamiseksi mahdollisimman nopeasti. Valkoposkihanhien määrä on kasvanut 30-kertaiseksi 1980-luvulta 2010-luvulle. Vuoteen 2023 kannan arvioidaan olevan jo 2,4 miljoonaa lintua ja kannan kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana edelleen. Jo nyt kanta on niin runsas, että lajin suotuisan suojelun taso ylitetään yli kolminkertaisesti.  
 
- Esitetyt muutokset ovat välttämättömiä, jotta asianmukainen kannansäätely on mahdollista, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.   

Valkoposkihanhet aiheuttavat hyvin merkittäviä maatalousvahinkoja kaikissa aloitteen tehneissä maissa ja vahinkojen yhteismäärä on voimakkaassa kasvussa. Tyypillisesti maakohtaisten vahinkojen määrä on useita miljoonia euroja vuodessa. Erityisen vakavaa on, että tilakohtaisesti menetykset ovat pahimmillaan kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.  
 
Viljelijäjärjestöt muistuttavat aloitteessaan, että valkoposkihanhen suojelutarpeessa on tapahtunut ratkaiseva muutos sen jälkeen, kun Bernin sopimus ja lintudirektiivi on päätetty. Tilanne on kestämätön taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Muutosprosessi on saatava pikaisesti liikkeelle.  
  


Juha Marttila

I puheenjohtaja

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358 40 075 4235


Ajankohtaista

> Lue lisää ajankohtaisia     ​​​​​​​

Seuraa MTK:ta