Murupolku

Lausunnot

Lausunnot

Sisältöjulkaisija

1

09.12.2019

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan ...

2

29.11.2019

Lausuntopyyntö MMM 1578/01.02/2019

3

27.11.2019

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027

4

22.11.2019

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Puutavar ...

5

21.11.2019

Lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2019

6

21.11.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

7

15.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavi ...

8

13.11.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisest ...

9

12.11.2019

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmitta ...

10

11.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoainei ...

11

08.11.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ...

12

06.11.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020

13

21.10.2019

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuode ...

14

21.10.2019

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen osaamisvaatimuksista

15

17.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020

16

16.10.2019

HE 29/2019 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2020

17

15.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020: mets ...

18

14.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja va ...

19

11.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulai ...

20

11.10.2019

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maa ...

21

10.10.2019

hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja va ...

22

03.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön ...

23

03.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön ...

24

24.09.2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

25

19.09.2019

Lausunto asetusluonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi met ...

26

11.09.2019

HE 11/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä lai ...

27

06.09.2019

Luonnos Suomen susikannanhoitosuunnitelmaksi

28

04.09.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausv ...

29

02.09.2019

Lausunto kotieläintalouden ympäristösuojeluohje (luonnos)

30

27.08.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittä ...

31

23.08.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ge ...

32

15.08.2019

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtio ...

33

04.07.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien metsähanhen ja ...

34

28.06.2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan tai alueellisen kiinti ...

35

28.06.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä ...

36

28.06.2019

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeuslu ...

37

28.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

38

28.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan ...

39

25.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien hallin metsästy ...

40

20.06.2019

Luonnos maa-ainesten ottaminen -oppaaksi

41

20.06.2019

Luonnos maa-aineiston ottaminen -oppaaksi

42

20.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavi ...

43

15.05.2019

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - Lunastuslakityöry ...

44

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

45

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

46

03.05.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi se ...

47

23.04.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen ra ...

48

23.04.2019

Lausuntopyyntö luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vah ...

49

04.04.2019

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaiku ...

50

04.04.2019

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle v ...

51

14.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2019/20120 ...

52

12.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuu ...

53

04.03.2019

Luonnos vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan nojalla asetettavista ...

54

25.02.2019

Lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta

55

22.02.2019

Lausunto luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi

56

22.02.2019

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

57

20.02.2019

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parl ...

58

19.02.2019

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutoksee ...

59

19.02.2019

Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan

60

13.02.2019

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto kos-kien toimia ho ...

61

12.02.2019

Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden ...

62

08.02.2019

Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakau ...

63

30.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun la ...

64

28.01.2019

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muut ...

65

24.01.2019

E 100/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin ...

66

24.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asia ...

67

24.01.2019

Luonnos kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030

68

18.01.2019

Komission kertomus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategia ...

69

14.01.2019

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kansallisen turv ...

70

14.01.2019

Luonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen lii ...

71

04.01.2019

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuon ...

72

20.12.2018

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian pä ...

73

12.12.2018

Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaal ...

74

10.12.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ...

75

04.12.2018

U 73/2018 VN kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamis ...

76

30.11.2018

Lausuntopyyntö kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä

77

28.11.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

78

26.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakoulu ...

79

26.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista anne ...

80

23.11.2018

HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinni ...

81

22.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtiontakauksi ...

82

21.11.2018

U 97/2018 VP valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...

83

20.11.2018

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan pa ...

84

17.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtio ...

85

15.11.2018

: Lausuntopyyntö valtioneuvoston täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoit ...

86

14.11.2018

Luonnos Suomen meripolitiikan linjauksesta

87

12.11.2018

HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinni ...

88

11.11.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntö ...

89

06.11.2018

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

90

06.11.2018

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

91

05.11.2018

Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta luopua vuodenajoittaisesta kellon ...

92

01.11.2018

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettava ...

93

31.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi

94

31.10.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä riistavahinkolain muuttamise ...

95

24.10.2018

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...

96

22.10.2018

O 10/2017 vp Kotouttamisen toimivuus

97

15.10.2018

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2015

98

12.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle metsätuhojen torjunnasta ann ...

99

11.10.2018

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019 ...

100

10.10.2018

Lakialoite (LA 39/2018 vp) laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihe ...

Banneri - Jäsenedut- oikea palsta

Mediaseurannat

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.