Lausunnot

1

09.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta so ...

2

08.12.2021

Lausunto OECM-työryhmän loppuraportista (Suojelualueverkostoa tukevat, luo ...

3

07.12.2021

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

4

07.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

5

07.12.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettam ...

6

03.12.2021

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskeva arviomuistioluonnos

7

01.12.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaik ...

8

30.11.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

9

29.11.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

10

23.11.2021

E 120/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonom ...

11

23.11.2021

Asia: E 120/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen ta ...

12

19.11.2021

Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027

13

18.11.2021

MTK lausunto asiasta HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energi ...

14

18.11.2021

Hiilitullikuuleminen

15

15.11.2021

Luonnos vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030

16

12.11.2021

Lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista

17

08.11.2021

MTK:n lausunto asiasta U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

18

05.11.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavi ...

19

05.11.2021

Hallituksen esitys (HE 207/2021 vp) eduskunnalle laiksi yritysten määräaik ...

20

05.11.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahin ...

21

29.10.2021

MTK lausunto asiasta: U 59/2021 vp

22

29.10.2021

MTK lausunto suurelle valiokunnalle asiasta E97/2021vp 55-valmiuspaketti t ...

23

28.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

24

27.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

25

26.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

26

25.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamie ...

27

22.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 1 ...

28

21.10.2021

Lausunto: Luonnon virkistyskäytön strategia

29

21.10.2021

Lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuolto ...

30

21.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

31

20.10.2021

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parl ...

32

20.10.2021

Lausunto: ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä ...

33

20.10.2021

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymi ...

34

20.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 1 ...

35

20.10.2021

Lausunto: Ilmastovuosikertomus 2021

36

19.10.2021

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, VNS 4/2021 vp

37

19.10.2021

Lausunto HE 156/2021 VP hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhoje ...

38

19.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

39

19.10.2021

MTK lausunto TaV U-59 Uusiutuvan energian direktiivi kestävyyskriteerit

40

18.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamie ...

41

15.10.2021

Lausunto: K 18/2021 vp, Ilmastovuosikertomus 2021

42

13.10.2021

MTK lausunto asiasta: U 59/2021 vp

43

13.10.2021

MTK:n lausunto asiasta HE 144/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laei ...

44

08.10.2021

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta an ...

45

06.10.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja ...

46

05.10.2021

Lausunto Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuote ...

47

05.10.2021

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiave ...

48

05.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

49

05.10.2021

Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2 ...

50

05.10.2021

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiave ...

51

05.10.2021

Lausunto:Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuote ...

52

29.09.2021

Lausunto lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä valtioneuvostossa

53

24.09.2021

Esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamis ...

54

23.09.2021

Lausunto: Asia: 55-valmiuspaketti komission tiedonanto - Valmiina 55:een: ...

55

22.09.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen kunnostus- hoito- ja ...

56

17.09.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ympäristönsuojelulain ja vesilain ...

57

06.09.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi j ...

58

13.08.2021

MTK lausunto valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...

59

05.08.2021

Lausunto Ilmastoruokaohjelma

60

05.08.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemise ...

61

03.08.2021

Lausuntopyyntö Maatalousalan perustutkinnon perusteista OPH-2445-2021

62

30.07.2021

Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

63

22.07.2021

Itämeren norpan saaliskiintiö asetus alueellisen kiintiön nojalla 2021-202 ...

64

14.07.2021

Lausunto MMM asetuksesta euroopanmajavakiintiöksi 2021-2022

65

09.07.2021

MMM lausunto Karhukiintiöt

66

23.06.2021

Lausunto: Metsätuholain muutos

67

23.06.2021

MTK lausunto Energiaviraston luonnoksesta harmonisoiduksi jakelumaksujen h ...

68

23.06.2021

Lausunto: Julkisuuslain soveltamiseen liittyvät haasteet, kehittämistarpee ...

69

23.06.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön kielt ...

70

15.06.2021

MTK lausunto ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähköka ...

71

15.06.2021

Lausunto vesilintujen metsästyksen rajoittaminen

72

15.06.2021

sitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön ...

73

11.06.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain m ...

74

08.06.2021

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten sel ...

75

07.06.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannus ...

76

31.05.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan ke ...

77

31.05.2021

MTK lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toime ...

78

27.05.2021

Lausuntopyyntö ammatillisen perustutkinnon yhteisistä tutkinnon osista OPH ...

79

26.05.2021

MTK lausunto asiasta: E 53/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuv ...

80

25.05.2021

Lausuntopyyntö luomu 2.0 – suomen kansallinen luomuohjelma

81

25.05.2021

Lausunto sähkömarkkinalaista

82

25.05.2021

Asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lae ...

83

24.05.2021

Lausunto koskien luonnosta Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ...

84

19.05.2021

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset

85

19.05.2021

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla ann ...

86

18.05.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavi ...

87

17.05.2021

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla ann ...

88

12.05.2021

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi helmielinympäris ...

89

10.05.2021

Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkina ...

90

07.05.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopa ...

91

06.05.2021

Lausunto lehtien jakelutukea ja sen toteutusvaihtoehtoja koskevasta arviom ...

92

05.05.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yritt ...

93

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus kokemäenjoen-saaristomeren-selkäm ...

94

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä t ...

95

05.05.2021

Vaikuta vesiin – ehdotus oulujoen-iijoen vesienhoitoalueen vesienhoi ...

96

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus vuoksen vesienhoitoalueen vesienh ...

97

05.05.2021

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä ammatillisesta koulutuksesta a ...

98

05.05.2021

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muutta ...

99

05.05.2021

Vaikuta vesiin – ehdotus kymijoen-suomenlahden vesienhoitoalueen ves ...

100

04.05.2021

Lausuntopyyntö korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.