Lausunnot

1

13.08.2021

MTK lausunto valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...

2

05.08.2021

Lausunto Ilmastoruokaohjelma

3

05.08.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemise ...

4

03.08.2021

Lausuntopyyntö Maatalousalan perustutkinnon perusteista OPH-2445-2021

5

30.07.2021

Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

6

22.07.2021

Itämeren norpan saaliskiintiö asetus alueellisen kiintiön nojalla 2021-202 ...

7

14.07.2021

Lausunto MMM asetuksesta euroopanmajavakiintiöksi 2021-2022

8

09.07.2021

MMM lausunto Karhukiintiöt

9

23.06.2021

Lausunto: Metsätuholain muutos

10

23.06.2021

MTK lausunto Energiaviraston luonnoksesta harmonisoiduksi jakelumaksujen h ...

11

23.06.2021

Lausunto: Julkisuuslain soveltamiseen liittyvät haasteet, kehittämistarpee ...

12

23.06.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön kielt ...

13

15.06.2021

MTK lausunto ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähköka ...

14

15.06.2021

Lausunto vesilintujen metsästyksen rajoittaminen

15

15.06.2021

sitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ravintohoukuttimen käytön ...

16

11.06.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain m ...

17

08.06.2021

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten sel ...

18

07.06.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannus ...

19

31.05.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan ke ...

20

31.05.2021

MTK lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toime ...

21

27.05.2021

Lausuntopyyntö ammatillisen perustutkinnon yhteisistä tutkinnon osista OPH ...

22

26.05.2021

MTK lausunto asiasta: E 53/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuv ...

23

25.05.2021

Lausuntopyyntö luomu 2.0 – suomen kansallinen luomuohjelma

24

25.05.2021

Lausunto sähkömarkkinalaista

25

25.05.2021

Asiantuntijalausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lae ...

26

24.05.2021

Lausunto koskien luonnosta Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ...

27

19.05.2021

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset

28

19.05.2021

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla ann ...

29

18.05.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavi ...

30

17.05.2021

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla ann ...

31

12.05.2021

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi helmielinympäris ...

32

10.05.2021

Lausunto Energiavirastolle luonnoksesta asiakaskeskeisen vähittäismarkkina ...

33

07.05.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopa ...

34

06.05.2021

Lausunto lehtien jakelutukea ja sen toteutusvaihtoehtoja koskevasta arviom ...

35

05.05.2021

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yritt ...

36

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus kokemäenjoen-saaristomeren-selkäm ...

37

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotukset Kemijoen ja Tornionjoen sekä t ...

38

05.05.2021

Vaikuta vesiin – ehdotus oulujoen-iijoen vesienhoitoalueen vesienhoi ...

39

05.05.2021

Lausunto: vaikuta vesiin – ehdotus vuoksen vesienhoitoalueen vesienh ...

40

05.05.2021

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä ammatillisesta koulutuksesta a ...

41

05.05.2021

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muutta ...

42

05.05.2021

Vaikuta vesiin – ehdotus kymijoen-suomenlahden vesienhoitoalueen ves ...

43

04.05.2021

Lausuntopyyntö korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

44

04.05.2021

Lausunto talousvaliokunnalle biokaasun sisällyttämisestä jakeluvelvoittees ...

45

04.05.2021

Lausuntopyyntö HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaik ...

46

03.05.2021

Suomen merenhoitosuunnitelman kolmas osa: ehdotus suomen merenhoitosuunnit ...

47

28.04.2021

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutum ...

48

22.04.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyv ...

49

22.04.2021

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lai ...

50

21.04.2021

Lausunto ympäristövaliokunnalle biokaasun sisällyttämisestä jakeluvelvoitt ...

51

20.04.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

52

16.04.2021

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaati ...

53

16.04.2021

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelm ...

54

16.04.2021

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmistelun ja siihen liittyvän ...

55

15.04.2021

Väliaikainen poikkeaminen

56

14.04.2021

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle biokaasun sisällyttämisestä jake ...

57

06.04.2021

Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

58

30.03.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekiste ...

59

22.03.2021

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta haitallisten vi ...

60

22.03.2021

Lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja si ...

61

12.03.2021

O 48/2019 vp, Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin toteutuminen – ...

62

11.03.2021

Lausunto porovahinkolautakunnan mahdollisesta kokoonpanosta

63

09.03.2021

Työterveyshuoltolain muutos

64

09.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaa ...

65

08.03.2021

Lausuntopyyntö yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden uudistamisesta OP ...

66

08.03.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden s ...

67

06.03.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2021/2022 m ...

68

04.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä ...

69

03.03.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsityst ...

70

01.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun ...

71

26.02.2021

Lausuntopyyntö lukiodiplomiselvityksestä 2020 dnro VN/2062/2020

72

23.02.2021

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi taajuusasetuksen muuttamises ...

73

23.02.2021

Elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muu ...

74

22.02.2021

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 & ...

75

22.02.2021

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2 ...

76

19.02.2021

E 7/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maata ...

77

19.02.2021

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siement ...

78

18.02.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi ...

79

15.02.2021

Lausunto aiheesta säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nyky ...

80

12.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

81

12.02.2021

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäät ...

82

12.02.2021

Lausunto arviomuistiosta postilain muutoksista

83

11.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntö ...

84

09.02.2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palvelu ...

85

09.02.2021

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja me ...

86

05.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

87

05.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

88

05.02.2021

Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle biokaasun sisällyttämisestä jakelu ...

89

02.02.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jokamiehenoikeuden noj ...

90

02.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun ...

91

01.02.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavi ...

92

29.01.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

93

28.01.2021

The importance of the active ingredient triflusulfuron-methyl for weed con ...

94

28.01.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta so ...

95

27.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

96

21.01.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsityst ...

97

19.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

98

15.01.2021

. Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selont ...

99

11.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

100

10.01.2021

Lausunto elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvistä asetusehdotuksis ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.