Lausunnot

1

26.01.2023

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 20 ...

2

25.01.2023

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetu ...

3

24.01.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...

4

20.01.2023

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta takautuvasti maksetta ...

5

20.01.2023

Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki E 128/2022 vp

6

19.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläintautilain muuttamisesta

7

18.01.2023

Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen ...

8

17.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maatalouden ja vesivi ...

9

12.01.2023

Lausunto keskipitkän ilmastopolitiikan suunnitelma, valtioneuvoston selont ...

10

12.01.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta so ...

11

12.01.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun l ...

12

11.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamis ...

13

11.01.2023

Lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuo ...

14

11.01.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytö ...

15

10.01.2023

Lausunto Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

16

10.01.2023

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko, VNS 8/2022 vp

17

09.01.2023

Lausunto Ruokaviraston luonnoksesta ehdollisuuden oppaaksi 2023

18

09.01.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja ...

19

23.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen kasvintuotan ...

20

23.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

21

20.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettava ...

22

19.12.2022

Lausunto kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä

23

14.12.2022

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen ...

24

08.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitt ...

25

07.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pint ...

26

05.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

27

05.12.2022

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiiliraja ...

28

05.12.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttami ...

29

01.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotanno ...

30

29.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavi ...

31

28.11.2022

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ...

32

28.11.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmitta ...

33

25.11.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi por ...

34

24.11.2022

MTK kirjallinen lausunto Energiaviraston maksullisista suoritteista

35

23.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitt ...

36

23.11.2022

MTK kirjallinen lausunto valtioneuvoston selonteosta maankäyttösektorin il ...

37

22.11.2022

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen hallituksen esityksestä laiksi e ...

38

22.11.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi se ...

39

22.11.2022

Lausunto: Direktiiviehdotus yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolel ...

40

21.11.2022

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko, VNS 8/2022 vp

41

17.11.2022

Lausunto metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista

42

15.11.2022

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävä ...

43

14.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän maat ...

44

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläimistä ...

45

09.11.2022

Lausunto luonnoksista 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTI ...

46

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

47

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta Kouluruuan kehittämisohjelma

48

08.11.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

49

08.11.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamis ...

50

02.11.2022

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 200/2022 vp) eduskunnalle laiksi yhdi ...

51

27.10.2022

HE 139/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen ...

52

27.10.2022

Lausunto korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta VN/8330/2022

53

27.10.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentap ...

54

26.10.2022

HE 126/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamis ...

55

26.10.2022

HE 128/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän h ...

56

25.10.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavi ...

57

25.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 - Tee ...

58

18.10.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä annetun ...

59

18.10.2022

Lausunto Valtioneuvoston selonteoista VNS 4/2022 vp Keskipitkän aikavälin ...

60

17.10.2022

Asiantuntijalausunto: HE 183/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiks ...

61

17.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivosmineraaliveroa koskeva ...

62

17.10.2022

HE 163/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ...

63

14.10.2022

Lausunto kansallisesta ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta (KISS 20 ...

64

14.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kalastuslain mu ...

65

13.10.2022

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2023

66

12.10.2022

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläintau ...

67

12.10.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalai ...

68

12.10.2022

HE 109/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön ...

69

12.10.2022

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunna ...

70

11.10.2022

HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoai ...

71

11.10.2022

HE 167/2022 Hallituksen esitys laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannus ...

72

11.10.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden pol ...

73

10.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen lii ...

74

10.10.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseu ...

75

10.10.2022

U 76/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...

76

06.10.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...

77

05.10.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi ilveksen ...

78

05.10.2022

HE 126/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamis ...

79

03.10.2022

Asiantuntijalausunto: HE 141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiks ...

80

30.09.2022

Asiantuntijalausunto: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valti ...

81

30.09.2022

MTK lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laik ...

82

28.09.2022

HE 154/2022 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodel ...

83

27.09.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen lii ...

84

27.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikka ...

85

13.09.2022

Asiantuntijalausunto: Asia U 50/2022 ja asia: U 51/2022 vp Valtioneuvoston ...

86

09.09.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten mää ...

87

07.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...

88

07.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...

89

07.09.2022

Asiantuntijalausunto: U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

90

06.09.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi he ...

91

31.08.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

92

31.08.2022

Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin my ...

93

29.08.2022

Asiantuntijalausunto: U 43/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

94

26.08.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä maa- j ...

95

22.08.2022

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi v ...

96

19.08.2022

Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi a ...

97

16.08.2022

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisteri ...

98

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ra ...

99

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverol ...

100

10.08.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.