null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

9.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen ja viimeisimpänä koronapandemia ovat aiheuttaneet epävarmuutta sokerimarkkinoille. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat kääntyneet jyrkkään nousuun vuoden 2021 aikana. Viljelyn kannattavuus on ollut jo pitkään heikko, mitä kustannuskriisi nyt vielä kärjistää. Sucroksen ja tuottajajärjestöjen yhteisenä tavoitteena on päästä Suomessa 100 000 tonnin valkosokerituotantoon, mutta viljelyala on pysytellyt viime vuodet 65 000 t tuotantoa vastaavalla tasolla, reilussa 11 000 hehtaarissa. Vaikeassa tilanteessa nykyisenkin viljelyalan ylläpitäminen on vaikeaa. 100 000 tonnin tuotantotavoitteen saavuttamiseksi juurikkaan tuotantoalan olisi kasvettava vähintään 15 000-16 000 ha tasoon. Tähän tarvitaan kaikkia juurikkaan tuotantoalueita, mukaan lukien Uusimaa, Häme ja Pohjanmaa.

Juurikassokeria valmistavan Sucros Oy:n 80-prosenttisesti omistava Nordzucker on yhdenmukaistanut toimialasopimusehtoja kaikissa tuotantomaissaan. Tämä merkitsi siirtymistä tilahintajärjestelmään, jossa teollisuus huolehtii juurikkaiden puhdistuksesta, kuormauksesta ja rahdista 160 km asti vuonna 2021. Viljelijällä on vastuu huolehtia mm. tilan sisäisistä juurikkaiden kuljetuksista, aumanja tiepohjien kunnostamisesta ja auman hoidosta. Näistä aiheutuu tietty kustannus kuljetusetäisyydestä riippumatta. Tämän pohjaosan päälle kuljetuksen omavastuu alkaa kasvaa 160 km ylöspäin käytännössä lineaarisesti.

Yllä mainittujen syiden takia on ensiarvoisen tärkeää, että sokerijuurikkaan kuljetustuki jatkuu täysimääräisenä ja sen maksuehdot sovitetaan muuttuneisiin reunaehtoihin. Kuljetustuen on ulotuttava koko maahan tehtaasta etäimpänä sijaitsevat sopimustuottajat mukaan lukien.

Suuremmilla sopimustuottajilla de minimis-tuen tilakohtainen raja 20 000 euroa kolmen vuoden aikana tulee helposti rajoittavaksi tekijäksi erityisesti pidemmillä juurikkaan kuljetusmatkoilla. Tilakohtaisen rajan nostaminen olisi tämän takia tarpeellista.

MTK:lla ja SLC:llä ei ole muuten huomautettavaa asetusluonnokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. Jonas Laxåback Verksamhetsledare


Antti Lavonen

kasvinviljelyasiamies

erikoiskasviasiat, erikoiskasvivaliokunnan sihteeri, sokerijuurikas-, peruna- ja tärkkelysperunaverkoston sihteeri, sokerijuurikasneuvotteluryhmän sihteeri, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2462

+35840 558 0512

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto