Takaisin Pölyttäjien rooli jäi paitsioon Kunmingin YK-biodiversiteettikokouksessa

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Pölyttäjien rooli jäi paitsioon Kunmingin YK-biodiversiteettikokouksessa

15.10.2021

Kansainvälisen biologista monimuotoisuutta turvaavan yleissopimuksen CBD 15. osapuolikokous pidettiin kuluneella viikolla Kiinassa ja virtuaalisesti. MTK oli mukana Suomen valtuuskunnassa ja myös sopimuksen valmistelukokouksen valtuuskunnassa syyskuussa. MTK on tyytyväinen yhteistyöhön kokouksen valmisteluissa.

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen ensimmäinen vaihe tuotti eväät luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtääville jatkoneuvotteluille. Ensimmäisessä vaiheessa haettiin ennen muuta yhteistä linjaa valmistelujen tueksi. Linjaus saatiin Kunmingin julkilausuman muodossa, jonka kaikki 196 YK:n biodiversiteettisopimuksessa mukana olevaa maata ja EU hyväksyivät keskiviikkona. Yhdysvallat ei ole sopimuksen osapuoli.

Kunmingin julistuksessa todetaan, että luontokato uhkaa ihmiskunnan olemassaoloa ja hyvinvointia, yhteiskuntiamme ja kulttuureitamme. Osana deklaraatiota oli myös 17 kohdan luettelo periaatteista, joihin osapuolet sitoutuvat. Näitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistaminen kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja luontoa turvaavien resurssien vahvistaminen. Julistus pohjaa vahvasti tieteellisiin arvioihin.

Julkilausumassa alleviivataan, että toimia luontokadon pysäyttämiseksi on tehtävä ripeästi ja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

- Kuten ilmastonmuutoksen hillinnässä myös luonnon monimuotoisuutta turvaavassa työssä tarvitsemme kunnianhimoista kansainvälistä politiikkaa ja sopimuksia. Lokakuussa alkanut ja ensi toukokuussa jatkuva osapuolikokous on merkittävä. YK:n pääsihteerin sanoin meidän on tehtävä rauhansopimus luonnon kanssa, kertoo MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

- Suurimmaksi uhaksi globaalisti koetaan maatalous ja maaperän tila. Suomessa tuotantotavat ovat kehittyneet ja luonnon merkitys ymmärretään, kuten MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelma ja maaperäohjelma muistuttavat, Pietola kertoo.

- Pölyttäjien rooli jäi Kunmingessa paitsioon. Ruuantuotannossa pölyttäjät ovat korvaamaton työvoima. Toivotaan, että toukokuussa asiaan palataan, Pietola sanoo.

Julistuksessa maat toteavat, että luonnon monimuotoisuuden kehityksen kääntämiseksi tarvitaan monipuolisia keinoja. Näihin lukeutuvat mm. luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen, luonnonvarojen sekä maaperän, veden ja merien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen hillitseminen, haitallisten vieraslajien torjuminen, luonnon kannalta haitallisista tuista luopuminen sekä koronan jälkeisen elvytyksen suuntaaminen ilmaston ja luonnon kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Luontokato kytkeytyy tiiviisti ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle ja luontokato nopeuttaa ilmastonmuutoksen etenemistä. Vastaavasti luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen yhteys nousi korostetusti esille myös Kunmingissa.

Neuvottelut jatkuvat tammikuussa Genevessä, jossa valmistellaan päätöksiä huhti-toukokuun osapuolikokousta varten. Toukokuussa Kunmingissa pyrkimys on lyödä lukkoon konkreettiset ja numeeriset tavoitteet luontokadon pysäyttämiseksi.
 Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Anna-Rosa Asikainen

juristi, luonnonsuojelu

luonnonsuojelun lakiasiat

+358 20 413 2454

+358 40 920 9858

aiheet: mtk, biodiversiteetti, yk, kunming