Sisältöjulkaisija

angle-left null EU:n ilmastopolitiikka vaarantamassa kestävän metsätalouden

Tiedote

EU:n ilmastopolitiikka vaarantamassa kestävän metsätalouden

4.9.2017

Metsänomistajat kokevat, että heidän elinkeinonsa on uhattuna EU:n ilmastopolitiikan vuoksi. MTK ja SLC järjestivät 4.9. Helsingissä yli 350 hengen tilaisuuden, jossa johtavia poliitikkojamme ja meppejä evästettiin Suomen metsätalouden ja kansantalouden kannalta järkeviin päätöksiin.

Suomalaiset metsänomistajat investoivat joka vuosi noin 200 miljoonaa euroa metsien kasvuun. Osa tästä investoinnista uhkaa jäädä tuottamattomaksi, jos EU:n ilmastopolitiikan varjolla ryhdytään sääntelemään metsien käyttöä.

Metsänomistajat kantavat huolta ilmastonmuutoksesta, mutta eivät voi hyväksyä sitä, että heidän investoinneillaan ja työllään aikaansaatu metsien kasvava hiilinielu kääntyy EU:n laskuharjoituksessa päästölähteeksi, josta Suomi voi joutua maksamaan.

- Haluamme EU:lta järkeviä päätöksiä, jotta Suomi säästyy huimalta lisälaskulta. Ei ole oikein, että kestävästä metsien käytöstä ja hyvästä metsänhoidosta rangaistaan vain siksi, että päätöksiin on valittu vertailuvuodet satunnaiselta historialliselta aikajaksolta.

MTK:n ja metsänomistajien viesti Suomen päättäjille on selvä: - Brysselistä ei saa tulla takaisin tällä kertaa laskun kanssa. Se vaarantaa metsien käytön tulevaisuuden, tarpeelliset biotalousinvestoinnit ja heikentää mahdollisuuksiamme pitkäjänteiseen työhön ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsien kestävä käyttö tulee olla mahdollista tulevaisuudessakin.

Euroopan metsäisimmässä maassa riittää metsää kaikkeen käyttöön. Suomen metsät kasvavat joka tapauksessa aina enemmän kuin mitä niitä käytetään. Kaadettujen puiden tilalle istutetaan aina uusia. Metsien käytön myötä niiden hiilivarasto ei vähene, vaikka vuotuinen hiilinielu hieman pienenisikin. Metsänomistajilla tulee olla oikeus päättää metsiensä käytöstä vapaasti jatkossakin.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset jakoivat tilaisuuden yhteydessä 3000 kuusentainta. Jokainen puu sitoo kasvaessaan hiiltä, yksi puu elämänsä aikana niin paljon kuin autolla ympäri Suomen ajaminen tuottaa. Suomalaiset metsänomistajat istuttavat joka vuosi noin 100 miljoonaa puuntainta.

EU:n parlamentin on tarkoitus äänestää lulucf:stä eli mm. metsien hiilinielujen laskentasäännöistä ensi viikolla.


Lisätietoja: metsäjohtaja Juha Hakkarainen puh. 0400 870 867

Toiminnanjohtaja Antti Sahi puh. 0400 804 496Liittyvät sisällöt

Suositellut artikkelit

Euroopan ympäristöministerien neuvoston kokouksessa ei päästy sellaiseen yhteiseen näkemykseen, joka olisi ottanut Suomen metsätalouden riittävässä määrin huomioon. MTK muistuttaa, että yhtään biotalouden...