Takaisin Kuulan kirjoitus Kirkko ja Kaupunki -lehdessä loukkasi syvästi kotieläintuotannon parissa työskenteleviä jäseniämme – MTK ei ole vaatinut kirjoituksen poistamista median sivuilta

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kuulan kirjoitus Kirkko ja Kaupunki -lehdessä loukkasi syvästi kotieläintuotannon parissa työskenteleviä jäseniämme – MTK ei ole vaatinut kirjoituksen poistamista median sivuilta

26.01.2021

Pääkaupunkiseudun seurakuntien Kirkko ja Kaupunki -lehti julkaisi 18.1. verkkosivuillaan Kauniaisten seurakuntapapin virassa toimivan Kari Kuulan kirjoituksen otsikolla: Kuula: Eläinten teollinen käyttö muistuttaa Saatanan tuhotekoja – Jeesuksen seuraaja ei voi osallistua nykyiseen kaltoinkohteluun. Kotieläintuotanto rinnastettiin kirjoituksessa saatanan tuhotöihin, tuotantoeläimet keskitysleirin eläinparoiksi, väitettiin tuotantoeläinten kokevan kärsimystä ja esitettiin, että kristityn ei tulisi syödä lihaa.

Kuulan kirjoitus yleisti kaiken kotieläintuotannon eläinten oikeuksia sortavaksi ja kristinuskon tuomitsemaksi toiminnaksi. Kirjoitus antoi ymmärtää, että kotieläintuotanto perustuu lähtökohtaisesti siihen, että eläimille aiheutetaan kärsimystä ja niitä kohdellaan kaltoin. Kuula vetosi lukijoihinsa, että Jeesuksen seuraaja ei voi tähän sortoon osallistua. Näin muotoillen kirjoitus oli mielestämme omiaan herättämään kirjoituksen lukijoissa inhoa ja vihaa suomalaisia lihan- ja maidontuottajia kohtaan.

Kirjoituksesta uutisoivat viime viikolla Maaseudun Tulevaisuus ja Ilta-Sanomat. Jäsenkunnastamme reagoitiin artikkeliin ja siitä seuranneeseen uutisointiin voimakkaasti mm. lähettämällä kuvia tiloilta hashtagillä #terveisiähelvetistä. Eläinaktivistit ja muut lihantuotantoa ja lihansyömistä vastustavat taas ovat jakaneet Kuulan kirjoitusta aktiivisesti verkossa. He ovat myös näkyvästi kritisoineet MTK:n toimintaa jäsenkuntansa elinkeinojen ja kunnian puolustamisessa.

Kuulan kirjoituksessa oli törkeän kielenkäytön lisäksi ongelmallista se, että hän ei tuo perustellulla tavalla esille, mihin väitteet eläinten kärsimyksestä ja kaltoin kohtelusta pohjautuvat, eikä sitä, että Suomessa kotieläintuotanto on monella mittarilla vastuullisempaa kuin keskimäärin globaalisti.

On aivan totta, että tuotantoeläinten pidon tarkoitus on ruuan tuottaminen, mutta tämänhetkinen tutkimus antaa hyvin vähän objektiivista näyttöä siitä, että eläimet kokisivat normaalin, hyvän kasvatuksen aikana juuri minkäänlaista kärsimystä, vaan eläimiä tarkasteltaessa ne näyttävät voivan hyvin. Kyse on enemmänkin kunkin ihmisen omasta subjektiivisesta tulkinnasta. Maatalousyrittäjät haluavat kohdella eläimiään hyvin, eikä heillä ole mitään syytä kohdella tuotantoeläimiään huonosti.

Kari Kuula selvitteli sanomisiaan verkkolehdessä julkaistussa artikkelissa, jossa tuotiin esille kirjoituksen aiheuttama mielipaha maatalousyrittäjille ja haastateltiin Katri Salovaaraa Pelto-Mattilan maitotilalta. Arkkipiispa sekä useita piispoja ja kirkkoherroja ilmaisi julkisesti tukensa maanviljelijöille. Viime viikonloppuna MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoi MT:ssä jäsenkuntamme tuntemuksista ja kertoi samalla avoimesti, että valmistelemme oikeustoimia kirjoittajaa ja julkaisua kohtaan. 

Maanantaina Kirkko ja Kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki kirjoitti asiasta pääkirjoituksen, jossa hän kertoi poistaneensa omasta harkinnastaan Kuulan kirjoituksen median sivuilta. Tämä poikkeuksellinen päätös on nostattanut keskustelua median keskuudessa.

Olemme tehneet kantelun Kari Kuulasta Espoon Tuomiokapitelille. Olemme välittäneet palautetta kirjoituksesta sekä Kuulalle että päätoimittaja Heinimäelle. Emme kuitenkaan ole esittäneet vaatimuksia tekstin poistamisesta tai muuttamisesta emmekä siten ole pyrkineet puuttumaan lehdistönvapauteen. Julkisen sanan neuvostoon on jo tehty kantelu liittyen päätoimittaja Heinimäen päätöstä poistaa loukkaava kolumni. MTK ei tämän johdosta ole tekemässä omaa erillistä kantelua JSN:lle.

Kotieläintuotanto ja lihan syönti ovat nykymaailmassa jossain määrin mielipiteitä jakava teema ja globaali eläinten oikeuksien puolustamisen ääni on politisoitunut ja vahvistunut ilmasto- ja ympäristökysymysten vahvalla myötävaikutuksella. Valtaosa suomalaisista puolustaa tutkimusten mukaan laadukasta ruuantuotantoamme, jossa kasviproteiinin tuotanto kasvaa, mutta jossa kotieläintuotanto muodostaa vaikeissa pohjoisissa oloissamme tärkeän perustan ruuan huoltovarmuudellemme. Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan ja minkä verran ruuantuotanto ja kuluttajien preferenssit kehittyvät. Kotieläintuotannolla on kuitenkin nyt ja jatkossakin hyvin tärkeä rooli maataloudellemme ja ravitsemuksellemme haastavissa pohjoisissa tuotanto-oloissamme.

Vastuullisuus on meille ja maatalousyrittäjille hyvin tärkeä ohjenuora ja vastaamme sen kehittämiseen myös oman edunvalvontamme kautta. Linjauksiamme ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaamiseksi löytyy mm. ilmasto-ohjelmastamme, biodiversiteettiohjelmastamme ja vesiohjelmastamme. Maataloutemme ja elintarvikeyrityksemme ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Suomen maataloudelle on myös tehty ensimmäinen ilmastotiekartta Euroopassa, kenties koko maailmassa.

Keskustelu eläintenpidosta ja eläinten hyvinvoinnista on paikallaan, mutta sitä on syytä käydä myös ihmisiä ja ihmisarvoa kunnioittavaan sävyyn.
Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Klaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060

aiheet: mtk, kari kuula, kirkko ja kaupunki