null Lausunto Ilmastoruokaohjelma

Lausunto

Lausunto Ilmastoruokaohjelma

5.8.2021

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua maa- ja metsätalousministeriön ilmastoruokaohjelmasta. MTK kiittää ohjelman valmistelun hyvää ja toimijoita osallistavaa prosessia, joka toteutettiin poikkeusvuonna 2020. 

MTK haluaa tuoda esiin ohjelmaluonnoksesta yleisesti seuraavaa: 

MTK näkee, että tuotannon tulee vastata kulutukseen ja kuluttajien tarpeisiin. Kulutuksen tulee ohjata sekä ruuan tuotantoa, että jatkojalostusta. Ilmastoruokaohjelman luonnoksessa ei ole mainintaa siitä, miten käytännön muutokset rahoitetaan tai toteutetaan. Kasvispainotteinen sekaruokavalio on hyvä sekä ilmastolle että syöjälleen. Kasvispainotteisuuden lisääntyessä tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kasvispainotteisuus ei tarkoita elintarviketuonnin lisääntymistä. Kun Suomeen tuodaan ruokaa, on riskinä myös ruuantuotannon ongelmien ulkoistaminen, ja samanaikaisesti oman elintarviketuotannon hyvien puolien, kuten tuotekehityksen, osaamisen ja taloudellisen elinvoimaisuuden, menettäminen. 

Ravitsemus- ja ruokailusuosituksia tehtäessä on muistettava, että vain syöty ruoka ravitsee. Ravitsemuksen ja kansanterveyden kustannuksella ei saa tehdä politiikkaa, vaan uusia suosituksia on tehtävä monialaisesti ja -ammatillisesti. Kuluttajiin vaikuttaminen ei saa olla syyllistävää tai painostavaa, nudging, ”tuuppiminen” on tehokas keino kohti oikeaa, kuluttajalähtöistä muutosta. Ruokavalintojen ympäristövaikutuksista tulee olla käytössä ajantasaista, monipuolista, puolueetonta ja pohjoiset viljelyolosuhteet huomioon ottavaa tutkimusmateriaalia, jonka pitää olla avointa. 

Kotieläintuotanto on Suomessa kannattavaa: rehuksi sopiva nurmi kasvaa pohjoisissa olosuhteissa, laiduntavat eläimet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja ravinteet kiertävät. Ilmastonmuutos ei pysy maanrajojen sisäpuolella. Suomen hyvissä käytännöissä ja tuotantotavoissa on potentiaalia myös vientiin, sekä valmiin ruuan että tietotaidon. Ilmasto- ja ruoka-aiheisia tutkimus- ja muita kehitysresursseja tulee kohdistaa jatkossa myös kotieläintuotantoon ja ilmastonäkökulmiin, siihen, miten kotieläintuotanto voi jatkossa olla entistä ilmastokestävämpää. Viljelyn monipuolistaminen on mahdollista alkuun saattaa myös kotieläintuotannosta. Koko ruokaketju voi aktiivisesti ponnistella eroon esimerkiksi soijan rehukäytöstä, ja edelleen kehittää kotimaisten valkuaiskasvien viljelyä ja käyttöä koko ruokaketjussa, myös elintarvikkeena. 

Suomen omaa ruokaketjua on ylläpidettävä, ja koko ketjuun on panostettava. Elinvoimainen ja kannattava elintarvikeketju alkutuotannosta jatkojalostukseen on voimavara ja tärkeä huoltovarmuustekijä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija, kuluttajatyö

+35820 413 2925

+35840 568 8802

aiheet: lausunto