null MTK lausunto Energiaviraston luonnoksesta harmonisoiduksi jakelumaksujen hinnoittelun rakenteeksi

Lausunto

MTK lausunto Energiaviraston luonnoksesta harmonisoiduksi jakelumaksujen hinnoittelun rakenteeksi

23.6.2021

Älyverkkotyöryhmä suhtautui loppuraportissaan positiivisesti kiinteän maksun korvaamiseen sellaisella tehokomponentilla, jonka avulla asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siirtolaskuunsa. MTK haluaa korostaa, että jakelumaksujen hinnoittelun rakenteen harmonisointi tulisi johtaa nimenomaan kiinteän maksun korvautumiseen paremmin asiakkaan vaikutuspiirissä olevin komponentein. Jolleivat verkkoyhtiöt pienennä kiinteiden jakelumaksujen osuutta, johtaa harmonisointi vain yhden heikosti joustavan lisäkomponentin tuomiseen asiakkaiden sähkölaskuihin tehokomponentin muodossa. Kehitys on heikosti linjassaan hajautettua ja uusiutuvaa sähköä lisäävän energiapolitiikan valtavirran kanssa ja toteutuessaan heikentäisi asiakkaiden aitoja valinnanmahdollisuuksia mm. reagoida joustojen muodossa sähkömarkkinoille.  

Helsingissä 24.6.2021 


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto