Takaisin Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

04.05.2022

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n puolesta kiitän mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä ja esitän kunnioittaen seuraavaa yhdistyslakiin ehdotetuista muutoksista:

Hallituksen esitys on kannatettava ja järjestöllemme hyödyllinen. Aikaisempien väliaikaisten poikkeuslakien mukaiset muutokset etäosallistumisen sallimiseksi yhdistysten kokouksissa ovat olleet onnistuneita. Etäosallistumisen keinoin järjestetyt yhdistysten kokoukset ovat onnistuneet järjestöön kuuluvissa yhdistyksissä pääsääntöisesti hyvin. Mahdollisuus etäosallistumiseen on parantanut jäsenten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhdistystoimintaan. Yhdistyslain muutokset on syytä säätää pysyvästi voimassa oleviksi.

MTK pitää hallituksen esitystä hyvänä ja perusteltuna. Yhdistyslakiin esitetyt muutokset antavat yhdistyksillemme mahdollisuuden järjestää kokoukset joustavasti ja turvallisesti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto


Vesa Malila

juristi, järjestötoiminta

järjestön sääntöasiat, järjestölliseen toimintaan ja yhdistysten jäsenyyksiin liittyvä juridinen tuki

+358 20 413 2424

+358 40 500 0878

aiheet: lausunnot