null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

5.11.2021

Maa- ja Metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

Lypsylehmäpalkkion ensimmäisestä erästä on tarkoitus maksaa joulukuussa 70 %. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti kuluvan vuoden aikana, mistä johtuen useilla maitotiloilla on akuutteja likviditeettihaasteita. MTK haluaa painottaa, että näitä tilanteita tulisi kaikin keinoin lievittää ja myös hallinnossa olisi haettava keinoja tukimaksatusten aikaistamiseksi ja ensimmäisten erien suurempana maksamiseksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35844 0539 285

Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

aiheet: lausunto