Takaisin Lausunto luonnoksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

18.03.2023

Valtioneuvosto

MTK kiittää lausuntopyynnöstä ja kannattaa valtioneuvoston asetusluonnokseen esitettyjä muutosehdotuksia. MTK pitää tärkeänä, että Melan hallintoelinten toiminnassa mahdollistetaan siirtyminen niin valtuuskunnan kuin hallituksen osalta sähköiseen toimintaympäristöön ja voidaan hyödyntää tehokkaasti teknologian tuomat osallistumismahdollisuudet. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Maire Lumiaho 
Asiantuntija 

 


aiheet: mtk, mela, lausunto