Takaisin Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläimistä saatavien sivutuotteista annetun MMM:n asetuksen 783/2015 muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläimistä saatavien sivutuotteista annetun MMM:n asetuksen 783/2015 muuttamiseksi

09.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta MMM:n asetukseksi eläimistä saatavien sivutuotteista annetun MMM:n asetuksen muuttamiseksi. 

Eläimistä saatavien sivutuotteiden säilytys ja käsittely on yksi niistä tehtävistä, joita kotieläintilalla tulee silloin tällöin eteen joko kotiteurastuksen tai eläimen kuoleman tai lopetuksen yhteydessä. Säädösten vaatimuksia on useita ja ne ovat luonteeltaan hyvinkin yksityiskohtaisia. Säädösten noudattaminen on kytköksissä myös maataloustukijärjestelmään ehdollisuuden kautta. MTK korostaa, että MMM:n sivutuoteasetuksen vaatimukset tulee olla tarkoituksenmukaisia ja käytännön tilanteessa sovellettavia, mutta ilman ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja lisäkustannuksia tiloille. 

MTK esittää, että kuolleiden eläinten säilytykseen käytettävän jäähdytettävän raatokontin tai muun vastaavan säilytystilan hankintaan velvoitettaisiin edelleen koskemaan vain ilmoituksenvaraisia eläinsuojia, mutta nyt esitetyn sivutuoteasetuksen nojalla (6a§). Perusteena esitämme, että kunnaneläinlääkärin suorittama valvonta kuolleiden eläinten säilytyksestä kaikilla maatiloilla onnistunee edelleen hyvin ja olisi tarkoituksenmukaisempaa suorittaa eläintautisäädösten nojalla. Sivutuoteasetuksen laajentamista koskemaan kaikkia eläimiä pitäviä tiloja ei tarvita. Kyseinen laajennus toisi kohtuuttomasti lisäkustannuksia erityisesti pienille lammas- ja vuohitiloille, joita tämän sektorin tilat pääsääntöisesti ovat. Vaatimus olisi osa tukijärjestelmän ehdollisuusvaatimuksia ja pienten kotieläintilojen näkökulmasta tässä voi realisoitua riski tukisanktioille eräänlaisena sanktioloukkuna. MTK ei luonnoksen esitystä näiltä osin kannata.     

 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 

Jyrki Wallin  
Toiminnanjohtaja                                                  

Leena Suojala 
Asiantuntija