null Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemiseksi annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemiseksi annetun lain muuttamisesta

3.3.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruuantuotanto on elintärkeä osa huoltovarmuutta ja sen turvaamista.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi luopumistukilakia niin, että luopumistuen saajan työansiot eivät vaikuta jatkossa luopumistuen maksamiseen. Muutosesitys mahdollistaa luopumistuen saajan työskentelyn maatalouden palkkatyössä ilman että työskentely ja siitä saatu ansio vaikuttaa luopumistuen maksamiseen. Esitetty muutos on ollut Covid19 -pandemian vuoksi määräaikaisena voimassa keväästä 2020 saakka.

MTK pitää hallituksen esitysluonnoksessa esitettyä luopumistuen maksamiseen liittyvää ansiotulorajan poistamista pysyvästi perusteltuna ja tarpeellisena. MTK katsoo, että lausuttavana oleva muutosesitys on yksi keino turvaamaan alkutuotannon työvoiman tarvetta. Luopumistuen saajat ovat entisiä maatalouden harjoittajia ja heillä on maataloudessa vaadittavaa erityisosaamista ja ammattitaitoa. Luopumistuen saajia, joita esitysluonnos koskee, on 1 386, ja heistä hallituksen esitysluonnoksessa arvioidaan työllistyvän muutosesityksen myötä 100 henkilöä. Kyse ei ole kovin suuresta joukosta, mutta MTK:n arvion mukaan maatilojen näkökulmasta tämä muutosesitys on osaltaan turvaamassa kriittisen osaamisen ja työvoiman tarvetta maatiloilla.


Vesa Malila

Järjestöjuristi

Järjestön sääntöasiat, järjestölliseen toimintaan ja yhdistysten jäsenyyksiin liittyvä juridinen tuki

+35820 413 2424

+35840 500 0878

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto