null Metsästys ja kalastus

Artikkeli – Maankäyttö

Metsästys ja kalastus

19.2.2019

Metsästys- ja kalastusoikeus ovat osa maanomistusta. Metsästys ja kalastus on monille lisätulon antaja, virkistyksen lähde ja keskeinen osa säilyttämisen arvoista maaseutukulttuuria. Kestävä riistanhoito ja kalastus ovat luonnollinen ja perinteinen tapa elää sopusoinnussa luonnon kanssa. MTK korostaa, että riistanhoidossa ja kalastuksessa kestävyys tarkoittaa eri eliölajien ympäristöstä huolehtimista sekä tuoton talteenottoa.

Kalastusoikeus

Oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle, jollei laissa erikseen muuta säädetä. Yhteisen vesialueen osakkaalla on oikeus kalastaa vesialueella siten kuin yhteisen vesialueen osakaskunta päättää. Kalastusta harjoitettaessa on luonnollisesti vältettävä kaikkea sellaista, joka voi aiheuttaa rannan omistajalle tai haltijalle tarpeettomasti haittaa tai häiriötä.

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kohdekohtaisen luvan vaativissa erikoiskohteissa, kalastuskieltoalueilla eikä Ahvenanmaan maakunnassa. Vapaa-ajan pyydyskalastukseen sekä ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Jos kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla kalastajaa kohden, tarvitaan iästä riippumatta vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa.

Aina kalastusoikeutta ei johdeta vesialueen omistusoikeudesta, vaan kalastuslailla on annettu merkittäviä yleiskalastusoikeuksia. Suuri osa yleiskalastusoikeuksista palvelee lähinnä vain jokamiehen virkistys- ja yleiskalastusta, mutta eräillä yleiskalastuksen muodoilla on myös elinkeinotaloudellista merkitystä. Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla meressä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta. Edellä tarkoitetuilla alueilla Suomeen rekisteröidyillä kaupallisilla kalastajilla on oikeus harjoittaa kaupallista kalastusta. Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröidyillä kalastusaluksilla on yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty oikeus kaupalliseen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. Jos kaupallisen kalastuksen tarve sitä edellyttää, voi Metsähallitus vuokrata kaupalliselle kalastajalle Suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella meressä olevan lohen tai taimenen pyyntipaikan. Oikeudesta kalastaa ja kalastusluvista yleisellä vesialueella päättää Metsähallitus ottaen huomioon kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat.

Katso myös


aiheet: metsästys, kalastus

Suositellut artikkelit

1

17.09.2019

MTK-haukut 2019

17.09.2019