Sisältöjulkaisija

angle-left null MTK sai Makera-rahoituksen Ruokaviennin kehittämis- ja koordinaatiohanke Ruokavienti kasvuun RuoKasvuun

Uutinen

MTK sai Makera-rahoituksen Ruokaviennin kehittämis- ja koordinaatiohanke Ruokavienti kasvuun RuoKasvuun

24.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö on 5.7.2018 myöntänyt MTK:lle Makera:n (maatilatalouden kehittämisrahasto) rahoituksen miljoona euroa RuoKasvu/ruokavienti kasvuun hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden kannattavuutta kehittämällä elintarvikesektorin kasvumahdollisuuksia elintarvikevientiä edistämällä. Hankkeen vastuullisena johtajana MTK:ssa toimii Johan Åberg. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan toimii Minna-Mari Kaila/MMM ja varapuheenjohtajana Anna-Leena Miettinen.

MTK johtokunta päätti marraskuussa 2017, että järjestö toimii hakijana vientihankkeessa, johon kootaan mukaan keskeisiä alan toimijoita. Markkinavaikuttaminen ja mm. viennin edistäminen on myös hyväksytty MTK:n avaintavoitteeksi vuodelle 2018. MTK haluaa omalta osaltaan olla mukana edistämässä suomalaisten toimijoiden vientiponnisteluja ja toteuttaa nyt rahoitetut vientihankkeen laajassa yhteistyössä suomalaisten elintarvikkeiden vientiä tekevien ja edistävien tahojen kanssa.   

 
Hankkeen tavoitteet  


RuoKasvu-hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen ruokaviennin edellytyksiä tavoitteenaan parantaa maatalouden kannattavuutta. Ruoka-alan viennin kasvattaminen edesauttaa niin ruoan alkutuotannon kuin jatkojalostuksen kannattavuuden parahtamista kuin säilymistä Suomessa myös pitkällä aikavälillä.  

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu kehittää elintarvikevientiin liittyviä yhteistyöverkostoja, toimintamalleja ja toimenpiteitä niin, että niin pienten kuin suurten elintarvikeyritysten vientiedellytykset ja kannattavuus pitkällä tähtäimellä paranevat. RuoKasvu-hankkeen tulokset ja tuotokset ovat julkisia ja näin ollen kaikkien käytössä. 

Suomalaisen ruoantuotannon ainutlaatuiset kilpailuedut voidaan hyödyntää elintarvikeviennin kasvattamisessa: kestävät tuotantotavat (mm. antibiootittomuus, salmonellattomuus), maailman puhtain vesi ja maailman puhtain ruoka. Matkailun edistäminen ja erityisesti ruokamatkailu ovat kiinteä osa vientitoimintaa. Suomeen tarvitaan hyvien ruokamatkailutuotteiden yhteyteen lisää laadukkaita ruokaelämyksiä matkailijoille ja tästä syystä ruokamatkailu on mukana hankkeessa.

Hankkeen toteutusaika


Hyväksyttävien kustannusten alkamisajankohta on 9.7.2018 ja päättymisajankohta 31.5.2021.
Hankkeen kesto on siis 2 vuotta ja 10 kuukautta.  

Hankkeen tekijät ja yhteistyöverkosto


MTK on vastuullinen hankkeen toteutumisesta. MTK:ssa hankkeen vastuullisena johtajana toimii Johan Åberg. MTK:sta hanketta ovat toteuttamassa Marko Mäki-Hakola, Kimmo Aalto ja Anni-Mari Syväniemi. Hankkeeseen tullaan rekrytoimaan MTK:lle alan ja verkostot hyvin hallitsevat projektipäällikkö sekä projektityöntekijät. Lomalaidun ry palkkaa ruokamatkailun kehittämiseen hanketyöntekijän.  
 
Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Minna-Mari Kaila MMM:stä.  Ohjausryhmään kutsutaan edustajat keskeisistä yhteistyötahoista kuten ETL ry, Business Finland/FFF ja VF-ohjelmat, Evira sekä hanketta toteuttavat tahot (MTK, Luke, Aava&Bang, Lomalaidun).   


Hanke toteutetaan laajassa ja tiiviissä yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Lomalaidun ry:n sekä Business Finlandin Food from Finland- ja Visit Finland-ohjelmien kanssa sekä työpaketin nro 2 tuottavan Aava& Bang-yrityksen kanssa. Nämä tahot yhdessä muodostavat hankeryhmän. Hankeryhmään kutsutaan mukaan myös Svenska lantbruksproducenternas centralförbund – SLC sekä Eviran vientiyksiköstä henkilöitä.  

Yhteistyökumppaneina oman osaamisensa ja toimintansa puitteissa hankkeessa ovat mukana hankeryhmän lisäksi Fennopromo Oy, ETL ry sekä ELO-säätiö. Lisäksi useat tahot, kuten alueelliset Business Finlandin Food from Finland elintarvikevientiohjelma sekä Visit Finland-matkailuohjelma ovat sitoutuneet yhteistyöhön hankkeen kanssa.  


Yhteistyötä tehdään myös valtion hallinnon toimijoiden kanssa kuten esimerkiksi Evira, Ulkoministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö.  


Hankkeen toimenpiteet ja työpaketit

Hanke koostuu neljästä toisiinsa liittyvästä työpaketista, joita ovat tekemässä osaavat asiantuntijaorganisaatiot. Kaikki työpaketit toteutetaan sekä hanketoimijoiden että toimialan edustajien tiiviinä yhteistyönä.


Työpaketti 1: RuoKasvu-koordinaatio ja elintarvikealan vientitoimijoiden yhteistyö 
1.1.RuoKasvu-hankkeen koordinaatio sekä elintarvikealan vientitoimijoiden tavoitteiden ja ja yhteistyön kehittäminen tuottajasta teollisuuteen. Vastuu: MTK, rekrytoitava projektipäällikkö


1.2 Arktisuus –konseptin testaus eri makkinoilla, määritellyissä markkinakohdemaissa Vastuu: LUKE, Jaana Kotro   


Työpaketti 2: Innovatiiviset konseptit viennin edistämiseksi, Vastuu Aava& Bang  


Työpaketti 3: Tuotteisiin perustuvan viennin edistäminen, Vastuu LUKE, Csaba Jansik  


3.1 Vilja –kaura ja luomukaura  


3.2 Broileri  


3.3 Muu korkean jalostusasteen tuotteiden vienti  


Työpaketti 4: Ruokamatkailu elintarvikeviennin edistämisessä, Vastuu: Lomalaidun, hanketyöntek.


Lisätietoja


Johan Åberg, johan.aberg(at)mtk.fi;  gsm. 0405233864
Anni-Mari Syväniemi, anni-mari.syvaniemi(at)mtk.fi; gsm. 0505118909
Kimmo Aalto, kimmo.aalto(a)mtk.fi; gsm. 0401791618
Marko Mäki-Hakola, marko.maki-hakola(at)mtk.fi gsm. 040 5026810