Takaisin Tuottajajärjestöjen vesiohjelmalla kohti vesien hyvää tilaa

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Tuottajajärjestöjen vesiohjelmalla kohti vesien hyvää tilaa

10.12.2020

MTK:n ja SLC:n 10.12. julkaisemaan vesiohjelmaan on koottu askelmerkkejä, miten maa- ja metsätaloudessa voidaan parantaa ja ylläpitää vesien hyvää tilaa. Vesiensuojelu on erottamaton osa vastuullista ja kestävää suomalaista maa- ja metsätaloutta. Alkuvuonna 2020 tehdyn MTK:n Ympäristöluotain-kyselyn mukaan yli yhdeksän viljelijää ja metsänomistajaa kymmenestä nimesi vesiensuojelun tärkeäksi osaksi toimintaansa.

Vesiensuojelutoimenpiteitä tehdään maa- ja metsätaloudessa paljon. Noin 90 % viljelijöistä ja metsänomistajista arvioi vesiensuojelun toteutuvan omassa toiminnassa jo nyt hyvin. Valitettavasti toimien myönteiset vaikutukset vesistöissä näkyvät usein hitaasti. Jatkossa kuormituksen vähentäminen on entistä haastavampaa, koska sateet kasvukauden ulkopuolella lisääntynevät ilmastonmuutoksen myötä.

Kohti vesien hyvää tilaa pyritään kuormitusta vähentävillä maatalous- ja metsänhoitokäytännöillä sekä kohdennetuilla, tilan muuhun toimintaan hyvin nivoutuvilla vesiensuojeluratkaisuilla. Mitä paremmin viljelykasvit ja puut pystyvät hyödyntämään käytössä olevat ravinteet, sitä pienempi on ravinteiden huuhtoutumisriski.
 
–  Pelloilta ja metsistä poishuuhtoutuneet ravinteet ovat taloudellinen tappio viljelijälle ja metsänomistajalle. Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava aina myös pellon ja metsän tuotantokyvyn ylläpitämisestä ja toimien kustannustehokuudesta, huomauttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
 
Elinkeinoille asetettavien vesistökuormituksen vähentämistä koskevien tavoitteiden ja velvoitteiden tulee pohjautua käytännön tarpeista lähtevään korkeatasoiseen tutkimustietoon ja veden laadun seurantatietoon.
 
–  Tilakohtaisten toimien lisäksi tarvitaan yhä enemmän sektorirajat ylittävää valuma-aluekohtaista suunnittelua ja toimenpiteiden toteutusta. Yhteistyöllä voidaan sovittaa yhteen eri osapuolten tarpeet ja vesienhoito sekä sopia toimien toteutuksesta, ylläpidosta ja kustannusten jaosta, kertoo MTK:n asiantuntija Airi Kulmala.
 
–  Vesiohjelman avulla maa- ja metsätaloustuottajat osoittavat aidosti halunsa edistää vesiensuojelua ja saavuttaa vesien hyvä tila. Elämme sekä luonnossa että luonnosta. Puhtaat vesistöt ovat tärkeä perintö, jonka haluamme säilyttää tuleville sukupolville, sanoo ruotsinkielisen tuottajajärjestö SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

Vesiohjelma on tutustuttavissa osoitteessa: mtk.fi/vesiohjelma

Tervetuloa keskustelemaan vesiteemasta tarkemmin 27.1.2021 järjestettävään MTK:n ja SLC:n yhteiseen Ympäristöstä. Yhdessä -webinaariin. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, puh. 050 341 3167
Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, puh.  050 512 2191
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014
Airi Kulmala, asiantuntija, MTK, puh. 0400 755 454