null MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvittämisestä ja mittauksesta

Lausunto

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvittämisestä ja mittauksesta

8.6.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvittämisestä ja mittauksesta. MTK kiinnittää huomiota asetusluonnoksen 3 § paikallisen energiayhteisön määritelmään: 

4) jonka jäsenet tai osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä, kuntia tai muita paikallisviranomaisia taikka pieniä tai keskisuuria yrityksiä; 

Määritelmän tulkinnan pitäisi olla selvä myös kiinteistö- ja verotusyhtymien osalta, jos kiinteistö- tai verotusyhtymän osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä. Tällöin paikallisen energiayhteisön muodostaminen on näiden luonnollisten henkilöiden toimesta mahdollista. MTK:n näkemyksen mukaan näissä tapauksissa tulisi mahdollistaa saman Y-tunnuksen käyttäminen kuin kiinteistö- tai verotusyhtymä muussa toiminnassaan käyttää. MTK:n näkemyksen mukaan saman Y-tunnuksen käyttämisen mahdollisuus sujuvoittaisi hallinnollisia prosesseja paikallisen energiayhteisön jäsenien osalta olennaisesti esimerkiksi verotusmenettelyn ja verkkoyhtiön kanssa asioimisen ja sopimisen osalta. Saman Y-tunnuksen käyttämisen mahdollisuus kiinteistö- tai verotusyhtymien osalta helpottaisi olennaisesti myös asiakkaan yksilöimistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön ja muiden tarvittavien osapuolien kanssa. 

MTK kiinnittää huomiota, että kiinteistönrajan ylittävän energiayhteisön toiminnan sääntelyä tehdään nyt useammassa eri säädöksessä. Tässä tapauksessa paikallisen energiayhteisön ominaisuudessa. Sääntelyn kohteiden on hankala hahmottaa sääntelyn kehityksen kokonaisuutta näiltä osin. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry   


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto