Lausunnot

1

09.08.2023

Lausunto hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjim ...

2

02.08.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi itämerenn ...

3

31.07.2023

Lausunto luonnoksesta ilveskiintiöiksi metsästysvuonna 2023-24

4

29.06.2023

Lausunto luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi vesilintu ...

5

27.06.2023

U-kirjeluonnos vihreistä väittämistä EU/617/2023

6

20.06.2023

Lausunto esityksestä metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain m ...

7

19.06.2023

Lausunto luonnoksesta Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi

8

15.06.2023

Jatkokirjelmä: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksest ...

9

14.06.2023

Lausunto luonnoksesta metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaksi

10

05.06.2023

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aloitteesta kriittisten raaka-aineid ...

11

05.06.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...

12

31.05.2023

Vesilain tarkistaminen; työryhmän mietintö

13

25.05.2023

Nordic Nutrition Recommendations 2023, NNR 23 (Public consultation)

14

23.05.2023

Kuuleminen vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen -säädös ...

15

11.05.2023

Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

16

11.05.2023

Lausunto luonnoksesta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakel ...

17

09.05.2023

Lausunto Kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

18

04.05.2023

Feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

19

04.05.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopa ...

20

03.05.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavi ...

21

26.04.2023

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi

22

26.04.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunno ...

23

21.04.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusl ...

24

20.04.2023

Lausunto luonnoksesta koulujakelustrategiaksi

25

14.04.2023

Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoin ...

26

30.03.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseu ...

27

18.03.2023

Lausunto luonnoksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä ann ...

28

14.03.2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudell ...

29

14.03.2023

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista ...

30

14.03.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.