Takaisin Kuntavaaleissa pitää äänestää rätkäyttää

Uutinen – Kotimainen ruoka

Kuntavaaleissa pitää äänestää rätkäyttää

03.06.2021

Kuntavaalit ovat kaikkein lähimpänä ihmistä, ja äänestäminen on helpoin tapa vaikuttaa. Se on myös paras tapa varmistaa, että valtuustoon valitaan henkilöitä, jotka ymmärtävät maaseutujen elinkeinojen merkityksen kunnille ja meidän kaikkien hyvinvoinnille, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.  

Kunnissa päätetään konkreettisista arjen asioista ja kukapa muu olisi parempi arjen asiantuntija kuin maasta toimeentulonsa ammentava kuntalainen. Marttila pitää äänestämistä oikeutena ja kansalaisvelvollisuutena. 

– Vain äänestämällä voi vaikuttaa siihen, millaisilla arvoilla ja valinnoilla päätöksiä tehdään ja mihin suuntaan kotikuntaa kehitetään. Ja olennaisin kysymys on, pidetäänkö veroeurot kotimaassa ja –kunnassa hyödyttämässä paikallistaloutta vai annetaanko niiden lentää muualle, sanoo Marttila. 

Ääni maalle on ääni maaseudun tulevaisuudelle

Kunnissa päätettävät asiat ovat lähellä maaseudun ihmisten arkea. Muun muassa lähipalveluiden saatavuus, palvelujen digitalisointi, matkailun edistäminen, biopolttoaineiden hyödyntäminen ja kuntien rooli vastuullisena metsänomistajana ovat tärkeitä elementtejä. 

–  Kunnanvaltuustossa päätetään juuri niistä asioista, jotka kulkevat meidän jokapäiväisessä elämässä mukana ja joiden olemassaoloa emme välttämättä edes huomaa, mutta jotka eivät synny tai toimi itsestään. 

Korona on avannut aivan uusia mahdollisuuksia erityisesti maaseudulle. Etätöiden lisääntyminen, monipaikkaisuus ja huoltovarmuuden korostuminen ovat piirtyneet kaupunkilaisten mieliin. Yhä useampi suomalainen on yhtä aikaa maaseudun ja kaupungin asukas. 

– Jos monipaikkaisuus halutaan hyödyntää, nopeiden verkkoyhteyksien saatavuus, kunnossa olevat väylät sekä riittävät julkiset yhteydet ovat niitä elementtejä, jotka kunnissa pitää olla kunnossa, sanoo Marttila. 

Kuntien hankinnat kuntoon

Ihan ensimmäiseksi Marttila patistaisi valtuutetut kuntien hankintastrategian kimppuun ja laatimaan kriteeristö, joka huomioi kunnan mahdollisuudet tukea paikallista yritystoimintaa. Mistään pikkusummista ei ole kyse. Julkiset keittiöt tarjoilevat vuosittain lähes 400 miljoonaa ruoka-annosta, suurin osa näistä kunnissa. 

– Kuntiin tarvitaan aito tahtotila kotimaisen tai lähiruoan hankkimiseen. Lisäksi tarvitaan rutkasti hankintaosaamista ja hankintaan osallistuvien aitoa yhteistyötä.

Marttilan mielestä puurakentamisen mahdollisuuksiin pitäisi tarttua ja edistää niitä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. 

MTK esittää, että kunnat edellyttävät vähintään 50 prosentin puupohjaisuutta rakennusmateriaaleihin. Puun myynnistä kertyvät verot MTK tulouttaisi täysimääräisesti metsän sijaintikuntaan, jossa hakkuiden jäljetkin näkyvät. 

Maankäytön pitää olla reilua

Kunnilla ja kuntapäättäjillä on paljon valtaa alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisen luvituksessa. Maankäytössä tehtävillä ratkaisuilla päättäjät vaikuttavat suoraan kunnan elinvoimaan ja hyvään elinympäristöön sekä kestävään kehitykseen. 

– Pakkolunastuksen pitää olla aina se ihan viimeinen vaihtoehto maanhankintaan, sanoo Marttila. 

Marttila patistaa kaikkia vaaliuurnille

– Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisilla arvoilla ja valinnoilla päätöksiä tehdään ja kenen ehdoilla sekä mihin suuntaan sinun kotikuntaasi kehitetään. 

Päivämääriä
-    ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
-    vaalipäivä 13.6.2021
-    tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
-    valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.
Lisätietoja
MTK:n kuntavaalisivuilta löydät muun muassa nämä:
-    MTK:n kuntavaaliohjelma ”Työtä ja tuloja maaseudun elinkeinoista”
-    Video, ruokapalvelut: Tammelan malli  
-    Video, metsäenergia: Teuvan malli
-    Video, eläinlääkäripalvelut Asikkalassa/Päijät-Hämeessä
-    Maaseutunuorten terveiset kuntapäättäjille
-    Hevosalan kuntavaaliohjelma
-    MTK ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL kampanja kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen puolesta.


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

Tiina Perho

johdon erityisavustaja, johtokunnan ja johtoryhmän sihteeri

+35820 413 2334

+358500 741 532

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+35820 413 2385

+35840 848 9559

aiheet: kuntavaalit, kunnanvaltuusto, äänestäminen, kansalaisvelvollisuus, äänestä, äänestys, kuntavaaliehdokkaat, kuntavaaliehdokas


Suositellut artikkelit

MTK:n Kuntapäättäjän opas on saanut reippaasti uutta sisältöä ja uuden ilmeen. Opas tarjoaa kuntapäättäjille vieläkin enemmän ehdotuksia ja esimerkkejä toimenpiteistä, jotka hyödyttävät kuntia työpaikkoina,...

MTK, Suomen Yrittäjät ja Suomalaisen Työn liitto järjestävät päättäjille, virkamiehille ja luottamushenkilöille webinaarin 9.9. klo 8.30 – 10.00.  Tervetuloa kuulemaan kotimaisten hankintojen merkityksestä...

3

21.04.2021

Hevosalalla oma kuntavaaliohjelma

21.04.2021

Hevosalan järjestöt: MTK, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ovat laatineet yhteisen hevosalan kuntavaaliohjelman, jonka kärkiteemat käsittelevät niin taloutta...

Verkkotilaisuuden järjestävät yhteistyössä MTK, Suomen Yrittäjät ja Suomalaisen Työn Liitto. Tilaisuus on tarkoitettu kuntapäättäjille ja luottamushenkilöille sekä kuntavaaliehdokkaille. Tervetuloa kuulemaan...

MTK:n kuntavaaliohjelma muistuttaa, että maa- ja metsätalous tuovat elinvoimaa ja rahavirtoja kuntiin. Elinvoimaisen maaseudun pitää olla myös jokaisen kaupungin tavoitteena. Ilman elinvoimaista maaseutua ei...