Takaisin Miten viestiä arktisesta ruuasta japanilaisille kuluttajille?

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 1, column 97:
Lexical error: encountered "u" (117), after "\"RuoKasvu \\".
---end-message---

The failing expression:
==> contentField.getData()?eval [in template "43867" at line 283, column 28]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign content = contentField.getDat... [in template "43867" in macro "getWebContentHTML" at line 283, column 9]
	- Reached through: @ch5.getWebContentHTML blogger [in template "20116#20152#45375" at line 61, column 1]
----
1<#-- Blogi --> 
2<#-- 04/04/2019 --> 
3 
4<#-- INIT --> 
5<#-- Import common variables, functions & macros --> 
6<#import "${templatesPath}/43867" as ch5> 
7<#assign title = ch5.getTitle()> 
8<#assign date = ch5.getDisplayDate()> 
9<#assign summary = ch5.getSummary()> 
10<#assign contentType = ch5.getStructureName()> 
11<#assign bodyText = body.getData()> 
12 
13<#assign articleTypeList = ch5.getCategoryNames(articleTypeVocabularyId) /> 
14<#assign articleType = articleTypeList?first!"" /> 
15 
16 
17<#-------- OUTPUT --------> 
18<div class="row"> 
19  <div class="col-12"> 
20    <#if articleType?has_content> 
21      <p>${contentType} – ${articleType}</p> 
22    <#else> 
23		  <p>${contentType}</p> 
24    </#if> 
25    <h1>${title}</h1> 
26    <p class="text-muted">${date}</p> 
27    <#if summary?has_content> 
28      <div class="article-intro">${summary}</div> 
29    </#if> 
30  </div> 
31</div> 
32<div class="row"> 
33  <div class="col-11" > 
34  <#if image?? && image.getData()?? && image.getData() != ""> 
35      <@ch5.getadatiivinemediaimage image /> 
36  </#if> 
37  </div> 
38  <div class="col-11 col-md-1"> 
39			<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
40			<#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(groupId) > 
41			<div class="artikkelisomelista"> 
42				<ul class="list-unstyled artikkelisomelista "> 
43					<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook ml-3 mt-0"></a></li> 
44					<li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter ml-3"></a></li> 
45					<li><a href="whatsapp://send?text=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp ml-3"></a></li> 
46				</ul> 
47			</div> 
48		</div> 
49</div> 
50<div class="row"> 
51  <div class="col-11" > 
52    ${bodyText} 
53  </div> 
54</div> 
55<div class="row"> 
56  <div class="col-11" > 
57    <p><@ch5.listTags tagBaseUrl="/artikkelit/-/tag/"/><p> 
58  </div> 
59</div> 
60 
61<@ch5.getWebContentHTML blogger /> 
62 
63<#assign url = "https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}"> 
64<@ch5.getogptags title summary url /> 

Suositellut artikkelit

Pohjoisuus tuo ruuantuotantoomme runsaasti vahvuustekijöitä. Arktinen ruoka on erityislaatuista, sillä se kasvaa vaativissa luonnonolosuhteissa. Lyhyt, kiihkeä ja valoisa kesä sekä talven pakkaset ja routa jalostavat...

2

04.12.2019

Ruokamatkailua edistämässä

04.12.2019

Ruokavienti kasvuun yhteistyössä ( RuoKasvu ) -projektissa on mukana ruokamatkailu, jolla on tärkeä rooli suomalaisten elintarvikkeiden vientiponnisteluissa.  Terminä ruokamatkailu ei ole vielä kovin vakiintunut,...

Meillä oli lokakuussa ilo vierailla Irlannissa, Bord Bian vieraana. Matkamme tarkoituksena oli tutustua Irlannin malliin elintarvikeviennissä ja benchmarkata maan vientitoimintoja.  Bord Bia (Englanniksi:...

Suomalaisten elintarvikkeiden loistavaa laatua ja turvallisuutta hehkutetaan eikä suotta. Elintarvikkeemme sopivat maailman ruokatrendeihin. Lukuisat isot ja pienemmät tuottajat tekevät todella korkeatasoisia...