Takaisin Iskussa maailmalle -kasvuohjelma – vietkö fiksusti vai ammutko sokkona tuotteita markkinoille?

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 1, column 115:
Lexical error: encountered "u" (117), after "\"RuoKasvu \\".
---end-message---

The failing expression:
==> contentField.getData()?eval [in template "43867" at line 283, column 28]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign content = contentField.getDat... [in template "43867" in macro "getWebContentHTML" at line 283, column 9]
	- Reached through: @ch5.getWebContentHTML blogger [in template "20116#20152#45375" at line 61, column 1]
----
1<#-- Blogi --> 
2<#-- 04/04/2019 --> 
3 
4<#-- INIT --> 
5<#-- Import common variables, functions & macros --> 
6<#import "${templatesPath}/43867" as ch5> 
7<#assign title = ch5.getTitle()> 
8<#assign date = ch5.getDisplayDate()> 
9<#assign summary = ch5.getSummary()> 
10<#assign contentType = ch5.getStructureName()> 
11<#assign bodyText = body.getData()> 
12 
13<#assign articleTypeList = ch5.getCategoryNames(articleTypeVocabularyId) /> 
14<#assign articleType = articleTypeList?first!"" /> 
15 
16 
17<#-------- OUTPUT --------> 
18<div class="row"> 
19  <div class="col-12"> 
20    <#if articleType?has_content> 
21      <p>${contentType} – ${articleType}</p> 
22    <#else> 
23		  <p>${contentType}</p> 
24    </#if> 
25    <h1>${title}</h1> 
26    <p class="text-muted">${date}</p> 
27    <#if summary?has_content> 
28      <div class="article-intro">${summary}</div> 
29    </#if> 
30  </div> 
31</div> 
32<div class="row"> 
33  <div class="col-11" > 
34  <#if image?? && image.getData()?? && image.getData() != ""> 
35      <@ch5.getadatiivinemediaimage image /> 
36  </#if> 
37  </div> 
38  <div class="col-11 col-md-1"> 
39			<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
40			<#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(groupId) > 
41			<div class="artikkelisomelista"> 
42				<ul class="list-unstyled artikkelisomelista "> 
43					<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook ml-3 mt-0"></a></li> 
44					<li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter ml-3"></a></li> 
45					<li><a href="whatsapp://send?text=https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp ml-3"></a></li> 
46				</ul> 
47			</div> 
48		</div> 
49</div> 
50<div class="row"> 
51  <div class="col-11" > 
52    ${bodyText} 
53  </div> 
54</div> 
55<div class="row"> 
56  <div class="col-11" > 
57    <p><@ch5.listTags tagBaseUrl="/artikkelit/-/tag/"/><p> 
58  </div> 
59</div> 
60 
61<@ch5.getWebContentHTML blogger /> 
62 
63<#assign url = "https://${ch5.getVirtualHostForGroup(mtkpaagroup)}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}"> 
64<@ch5.getogptags title summary url /> 

Suositellut artikkelit

Pohjoisuus tuo ruuantuotantoomme runsaasti vahvuustekijöitä. Arktinen ruoka on erityislaatuista, sillä se kasvaa vaativissa luonnonolosuhteissa. Lyhyt, kiihkeä ja valoisa kesä sekä talven pakkaset ja routa jalostavat...

Meillä oli lokakuussa ilo vierailla Irlannissa, Bord Bian vieraana. Matkamme tarkoituksena oli tutustua Irlannin malliin elintarvikeviennissä ja benchmarkata maan vientitoimintoja.  Bord Bia (Englanniksi:...

RuoKasvu täytti äskettäin 6 kuukautta ja kaikenlaista on ehtinyt tapahtua. Heti alkuun oli tammikuussa tarjolla Grune Woche -messut ja huikea mahdollisuus usealle kymmenelle suomalaiselle yritykselle testata...