null Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen hakemuksessa esitettävistä tiedoista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä

21.1.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Luonnoksen mukaiset metsitystukihakemukseen liitettävät tiedot, asiakirjat ja selvitykset ovat valtaosin perusteltuja.

Tukikelppoisten kohteiden tunnistamiseen ennakolta ja tuen myöntämiseen liittyy kuitenkin melkoista epäselvyyttä. Tästä syystä tukihakemuksessa ei tule edellyttää sellaisten toteuttamista koskevien suunnitelmien tekemistä, jotka edellyttävät merkittävää ajanmenekkiä, kustannuksia tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käyttöä. Esityksen taustamuistiossa kuitenkin todetaan, että kohteilla, joilla on tarvetta vesitalouden järjestelyihin, edellytettäisiin ehdotetun 3. pykälän 4 kohdan mukaan suunnitelmaa, jossa olisi oltava selvitys vesiensuojelurakenteista ja mahdollisista kaivukatkoista.

MTK katsoo, että tukihakemuksessa tulisi vaatia vain tieto tarpeesta vesitalouden järjestelyihin. Tukihakemuksessa ei tule edellyttää vesitalouden järjestelyjen toteuttamiseen liittyvää yksityiskohtaisempaa suunnitelmaa. Ykstyiskohtainen suunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä vasta siinä vaiheessa, kun maanomistaja on saanut myönteisen päätöksen tuesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

aiheet: lausunto, lausunnot