null MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Lausunto

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

7.1.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK pitää yksikön käyttöönottonopeuden (5 %) ja vaaditun tehonmuutoksen yhtäjaksoinen ylläpitoajan (5 %) painoarvoa alhaisena suhteessa kustannuksien (85%) painoarvoon tehoreservin tarjousvertailussa. Tehoreservin keskeisin tarve on taata sähkön toimitusvarmuus silloin kun markkinaehtoinen toimitusvarmuus ei toteudu. MTK pitäisi perusteltuna, että edellä mainitut laadulliset tekijät huomioitaisiin paremmin toimitusvarmuuden takaamiseksi. 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto, lausunnot