null Osallistu luonnon monimuotoisuusviikkoon!

Uutinen

Osallistu luonnon monimuotoisuusviikkoon!

17.5.2020

Luonnon monimuotoisuusviikkoa vietetään 18.-24.5. ja MTK on vahvasti mukana viestimässä viikon aikana mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja esittelemme aiheen ympärille kietoutuvia teemoja. Osallistu sinäkin #kumppaninaluonto viestintään ja näytä, millä tavoin luonto on sinulle tärkeä ja miten sinä otat sen huomioon? 

Haastamme sinut mukaan kertomaan, mitä luonto merkitsee sinulle ja mitä sinä teet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kevättöissä ja läpi kasvukauden viljelijällä on #kumppaninaluonto. Jaa somessa miten luonto on osa sinun arkeasi nyt vietettävän luonnon monimuotoisuuden viikon aikana. Merkitse #kumppaninaluonto ja tägää MTK somessa!

 

10 pointtia biodiversiteetistä

 1. Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta
   
 2. Luonnon monimuotoisuus on elämän ja hyvinvoinnin perusta sekä ruuantuotannon, elinvoimaisten metsien ja terveen ympäristön edellytys. Luontopääoma ja ekosysteemipalvelut ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta
   
 3. Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen.
   
 4. MTK jäsenineen toimii luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Omat arvomme, tulevaisuuden kilpailukyky ja halu toimia kestävästi edellyttävät meiltä tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi
   
 5.  Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen metsissä ja maatalousympäristöissä on osa suomalaista maa- ja metsätaloutta
   
 6. Kahdeksan kymmenestä järjestömme viljelijästä ja metsänomistajasta kertoo kehittävänsä toimintaansa ympäristön kannalta yhä kestävämmäksi
   
 7. Metsissä ja maatalouden perinneympäristöissä uhanalaistumiskehitys on saatu muita elinympäristöjä paremmin hallintaan, sillä niiden osalta negatiivinen muutos on ollut uhanalaisuusindeksin perusteella vähäisintä. Soilla lajiston uhanalaistuminen jatkuu edelleen
   
 8. Suomen luontotyyppien toisessa uhanalaisuusarvioinnissa (2018) arvioiduista 388 luontotyypistä lähes puolet (48 %) arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa
   
 9. Luontotyypin uhanalaisuuteen vaikuttavat kyseisen luontotyypin määrän väheneminen, suppea levinneisyysalue, ympäristön laadun heikkeneminen ja luonnonprosessien häiriintyminen
   
 10. MTK:n ”resepti” luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen maa- ja metsätaloudessa: hyviä viljely- ja metsänhoitokäytäntöjä, kohdennettua luonnonhoitoa ja ennallistamista sekä maanomistajalähtöistä vapaaehtoista suojelua

Viikon ympärille rakentuvia teemoja

Kansainvälisen luonnon monimuotoisuusviikon teemapäivät

18.5. Global Biodiversity Outlook julkaistaan, päivän teemana tiede ja perinnetieto
19.5. päivän teemana suojelualueet maalla ja merellä
20.5. kansainvälinen mehiläisten päivä, päivän teemana ruoka ja terveys
21.5. päivän teemana kulttuuri ja ihmiset
22.5. päivän teemana luonnon tarjoamat palvelut ja luontopohjaiset ratkaisutAnna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat

+35820 4132454

+35840 920 9858

Suositellut artikkelit

Tarhamehiläiset, kimalaiset ja monet muut hyönteiset ovat elintärkeitä ruuantuotannon apureita. Pölyttäjien elinoloja parantamalla meistä jokainen voi vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Mitä monimuotoisempi...

2

28.05.2020

MTK:n kampanjat kevät-kesä 2020

28.05.2020

Korona antoi positiivisen sysäyksen järjestön somekampanjoille. Kampanjoita nousi pystyyn kuin sieniä sateella muistuttamaan kuluttajaa siitä, että  ruuantuottajat, metsänomistajat ja...

Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet ovat monen pieneliön elinpiiriä. Pellonreunat voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen hakamaisia tai suljettuja ja monikerroksisia.

Hyönteispölytteisten kasvien pinta-ala kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä ja uusia lajikkeita tulee viljelyyn, jolloin pölytyspalvelun tärkeys korostuu. Pölytyspalvelu on kysyttyä etenkin niillä alueilla,...

Lahoilla puilla elää tuhansia eliölajeja, jotka turvaavat metsäluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja ravinteiden kiertoon. Lahopuut tarjoavat pesäkoloja monille eliöille. Lahopuita säästetään lajiston...

MTK on julkaissut luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettia koskevan ohjelman. Ohjelmassa linjataan maa- ja metsätalouden toimintaa ja sen kehittämistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden...