Takaisin Asiantuntijat kannustavat suomalaisia ruokaviejiä satsaamaan sosiaalisiin suhteisiin kohdemaassa

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Asiantuntijat kannustavat suomalaisia ruokaviejiä satsaamaan sosiaalisiin suhteisiin kohdemaassa

06.05.2021

Luottamus onnistuneen ruokaviennin kulmakiviä 

Yhteistyössä MTK:n, Suomen Yrittäjien, Perheyritysten liiton ja viestintä- ja sisältötoimisto Pilgrimin kanssa järjestetty Luottamusaamu 29.4.2021 kokosi yhteen kotimaisen ruokaviennin ammattilaisia. Verkkotapahtuman tavoitteena oli tarkastella luottamuksen merkitystä elintarvikeketjussa, viennissä ja kansainvälisen kaupan onnistumisessa.  Aamun aikana tarkasteltiin elintarvikeviennin potentiaalia onnistumisten kautta ja kuultiin mm. Irlannin ruokaviennin menestystarina. Asiantuntijoiden mukaan onnistuneen ruokaviennin kulmakiviä ovat luottamuksen luominen ja ylläpito mm. huolehtimalla sosiaalisista suhteista kauppakumppanien kanssa, säännöllinen vuorovaikutus muiden yritysten ja toimijoiden kanssa sekä markkinointi ja viestintä.

Declan Coppinger
Declan Coppinger

Luottamus ruokaviennissä ansaitaan sosiaalisen kanssakäymisen kautta

Professori, akatemiatutkija Tanja Leppäahon mukaan Suomessa lähtökohtana on luottamus, joka menetetään, jos toinen osoittautuu epäluotettavaksi. Muualla maailmassa lähtökohtana on epäluottamus, ja luottamus ansaitaan sosiaalisen kanssakäymisen kautta. 


Tanja Leppäaho

- Suomessa sosiaalisuus ei erityisesti liity liiketoimintasuhteisiin, kun taas muualla ihmisten väliset suhteet ovat kaiken liiketoiminnan ydin, pelkkiä ”työsuhteita” ei ole. Kansainvälisessä liiketoiminnassa suhteiden toimivuus perustuu ystävyyteen: vieraillaan toistensa kodeissa ja keskustellaan muustakin kuin työasioista. Usein suomalaisyrityksissä sosiaalisiin suhteisiin aletaan panostaa liian myöhään: jos heti näkee yhteistyökumppanissa ihmisen, jolla on oma elämä, syntyy luottamus. Muuten välinpitämättömyyden siemen voi jäädä elämään, Leppäaho sanoo. 

Leppäahon mukaan suomalaiset kehittävät tuotetta pitkään ja vasta, kun on täysin valmista, tuotteelle etsitään jakelija. Tuote voi olla tässä vaiheessa jo vanhentunut, eikä loppuasiakkaalla ole mitään suhdetta siihen. Kanadalaiset ja uusiseelantilaiset esimerkiksi ajattelevat heti loppuasiakasta ja kehittävät tuotteen prototyypistä valmiiksi yhdessä käyttäjän kanssa. 

- Luo heti sosiaalinen suhde kumppaniin ja/tai asiakkaaseen. Hyödynnä olemassa olevia verkostoja ja luo siteet myös loppuasiakkaisiin. Opiskele kieltä ja kulttuuria ja anna kansainväliselle kumppanille vapautta sopeuttaa tuote markkinaan, Leppäaho kiteyttää viestiksi suomalaisille ruokaviejille.

Irlannin ruokavientiä kehittävä Bord Bia satsaa monialaiseen yhteistyöhön

Irlantilaisen ruokaviennin menestystarinan takana oleva Bord Bia perustettiin 1994 edistämään irlantilaisen ruoan tunnettuutta ulkomailla. Bord Bia tutkii trendejä ja tarjoaa vientipalveluita. Se on rakentanut oman maabrändin, Origin Greenin, tukemaan maan elintarvikevientiä ja erityisesti kestävän kehityksen arvojen markkinointia. 4,5-miljoonaisen kansan Irlannissa suurin osa 13 miljardin euron elintarvikeviennistä kohdistuu Iso-Britanniaan ja EU:n alueelle. Vertailuksi Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vuonna 2020, joka oli 10 miljardia euroa. 

- Vientiä tehdään useiden organisaatioiden, ministeriöiden ja etujärjestöjen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kolmen vuoden välein strategiaa tarkennetaan, ja tavallinen strategian aikajänne on kymmenen vuotta. Origin Green brändi edustaa 53 000 maatilaa ja 320 elintarvikeyritystä. Niille määritellään tietyt vastuullisuutavoitteet, joissa niiden on pitäydyttävä. Asiakasyritykset, jotka käyttävät irlantilaisia tuotteita, ovat tarkkoja vastuullisesti tuotetuista elintarvikkeista. Näin varmistamme, että asiakkaat, mm. McDonald’s ja Tesco, pääsevät omiin tavoitteisiinsa, Bord Bian Marketing Finance Minister Declan Coppinger kertoo.  

Vientipolku selkiyttää ruokaviennin prosessia 

MTK:n maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa luotu elintarvikealan vientipolku selkiyttää viennin prosesseja ja aikajännettä. Laajassa Team Finland yhteistyössä rakennettu - ja aiemmin tänä vuonna julkistettu - vientipolku auttaa vientiä harkitsevaa elintarvikealan yritystä löytämään oikeaan julkiseen palveluun oikea-aikaisesti selkeyttäen eri julkisten toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa. 


Mikaela Vuorisalmi

- Vientipolku toimii apuna ja yhteistyöalustana niin yritysten kuin palveluntuottajienkin näkökulmasta. On ilo nähdä, että se on löytänyt kotinsa parhaasta mahdollisesta paikasta Food from Finland-ohjelman alta ja sen kehitys jatkuu myös hankkeen loppuessa, MTK:n projektikoordinaattori Mikaela Vuorisalmi kommentoi.

Luottamusaamu 2021 puhujat ja tallenteet täällä.Thimjos Ninios

johtaja, kansainvälinen kauppa

+358 45 264 7131

aiheet: ruoka, vienti, ruokasvu, ruokavienti, elintarvikevienti, vientipolku