Takaisin MTK:n nettipalvelusta Team Finland -palvelupaketiksi - Elintarvikkeiden vientipolku opastaa yritystä viennin vaiheissa 

Uutinen – Kotimainen ruoka

MTK:n nettipalvelusta Team Finland -palvelupaketiksi - Elintarvikkeiden vientipolku opastaa yritystä viennin vaiheissa 

13.04.2021

Elintarvikkeiden vientipolku on julkisten vienninedistämisen ja kansainvälistymispalveluiden äärelle konkreettisesti ohjaava verkko-opas. Se auttaa yritystä löytämään oikeat Team Finland -palvelut oikeaan aikaan sekä hahmottamaan viennin prosesseja ja aikajännettä. Vientipolku on rakennettu alun perin MTK:n ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa ja sitä on julkaistu vähitellen MTK:n nettisivuilla. Jatkossa sen kotipesä sijaitsee Food from Finland -ohjelman sivuilla.  Palveluun pääset tästä.

Oppaan avulla on helppo hahmottaa, mitä julkiset palvelut tarjoavat ja mitä eivät. Esimerkiksi että ELY-keskuksilta saa tukea kansainvälistymisen valmisteluvaiheen kehittämiseen ja rahoittamiseen. Vientipolkuoppaan myötä yritys löytää vaivattomasti ELY-keskusten Team Finland -koordinaattorit alkusparrausta varten.

-    Visualisoidun polkumallin avulla yritys ymmärtää myös paremmin Team Finland -verkoston eri toimijoiden roolit polun eri vaiheissa, sanoo Elintarvikkeiden vientipolku -oppaan koostanut Mikaela Vuorisalmi MTK:sta.

Viennin vaihe auttaa hahmottamaan sopivan palvelutarpeen

Jos elintarvikealan yritys päättää edetä polulla kohti vientiä, se jatkaa Food from Finland -ohjelmaan, joka auttaa esimerkiksi kohdemarkkinoiden ja jakelukanavien kartoituksessa. Riskienhallinnan ja vientikaupan rahoituksen kokonaisuuden puntaroinnissa yritysten on hyvä kääntyä Finnveran palveluiden puoleen.

-    Polun visuaalinen esitystapa auttaa yritystä hahmottamaan niitä kohtia ja kysymyksiä, joita on käytävä läpi kohti menestyksekästä ulkomaankauppaa”, sanoo Food from Finland -ohjelman johtaja Esa Wrang. 

Team Finlandin kansainvälisen verkoston eli kohdemaan toimijoiden rooli kasvaa, mitä pidemmälle polulla edetään. Verkosto ulkomailla tarjoaa tietoa ja neuvontaa yrityksen kohdemarkkinasta ja markkinan liiketoimintamahdollisuuksista. Team Finland -ulkomaanverkosto koostuu ulkoministeriön edustoista ja Business Finlandin globaalista verkostosta. 

-    Toivomme, että vientipolun vinkkien myötä yritykset hakeutuisivat globaalin verkostomme palvelujen pariin juuri oikeassa kansainvälistymisensä vaiheessa”, sanoo Business Finlandin Food-toimialatiimin vetäjä Global Opportunity Leader Lili Lehtovuori. 

Ulkoministeriö puolestaan auttaa yrityksiä yhteyksien luomisessa, kaupan esteiden purkamisessa ja kauppapolitiikkaa koskevassa neuvonnassa.

Pääset Elintarvikkeiden vientipolkuun tästä.  

Team Finland -verkosto ja sen toimijataiheet: ruoka, vienti, ruokasvu, ruokavienti, vientipolku, elintarvikkeiden vienti, foodfromfinland, teamfinland