Takaisin Nyt panostetaan ruokavientiin   

Tiedote – Kasvinviljely

Nyt panostetaan ruokavientiin   

17.01.2020

Ruokavienti kasvuun -hankkeen (RuoKasvu) käynnistäminen ja merkittävä panostaminen Berliinin Grüne Woche -messuilla viime ja tänä vuonna ovat vahva osoitus siitä, että MTK haluaa satsata vientiin. Järjestö on sitoutunut edistämään ruokavientiä ja se näkyy järjestön toiminnassa kaikilla tasoilla. - Nyt viimeistään pitää siirtyä globaalimpaan ajatteluun, kun puhutaan markkinoista ja ruuantuotannosta. Maatilojen ja yritysten on tehtävä yhteistyötä, jos ne haluavat päästä kansainvälisille markkinoille. 

Ruokaviennistä puhutaan nyt enemmän kuin koskaan ja sen tueksi on jo pidemmän aikaa rakennettu eri palveluita. Ruokavirasto tekee tärkeää neuvontatyötä viennin edistämiseksi ja Food from Finland -ohjelma osoittaa ovia kansainvälistymiseen.  

Helsingin Mylly, Snellman, Juustoportti ja Kalaneuvos perustivat yhteistyörenkaan, jossa MTK toimi kätilönä. 

Yhteistyön tekeminen on mahdollista. Tämä onkin se viesti, jonka me haluamme muille suomalaisille yrityksille välittää, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Keskusteluissa ja valtion tilaamissa selvityksissä - kuten Ilkka Mäkelän ja Reijo Karhisen selvityksissä - on selvästi todettu, että yritysyhteistyö voi olla tärkeä työkalu vientitoiminnan tehostamiseen.  

MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninioksen mukaan nyt perustetun yhteistyörenkaan taustalla on MTK:n Ruokavienti kasvuun -hanke (RuoKasvu), jonka puitteissa haastateltiin yrityksiä ja haastattelujen perusteella valikoituivat joukosta juuri nämä yritykset.  

Yhteistyörengas tulee tekemään yhteistyötä konkreettisessa vientityössä. Yhteinen perhetausta ja vahva tahtotila tehdä kansainvälistä kauppaa ja kasvaa ovat ne yhdistävät tekijät, jotka ovat nivoneet nämä yritykset yhteen, kertoo Ninios.  

Yritysyhteistyö on mahdollista ja sen osoittamiseksi tarvittiin kaikkein innokkaimmat ja yhteistyölle avoimet yritykset. Yhteistyötä tehdään yli sektorirajojen siksi, että se on kilpailulainsäädännön näkökulmasta helpompaa ja näin vältytään saman sektorin sisäisistä rasitteista. 

Lisätietoja:  
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, +358 50 341 3167 
MTK:n vientijohtaja Thimjos Ninios, +358 45 264 7131 

-----  

Ruokavienti kasvuun -hanke 

MTK käynnisti joulukuussa 2018 Ruokavienti kasvuun -hankkeen (RuoKasvu), joka tavoittelee  ruokaviennin kasvua yhteistyössä Lomalaitumen, Luken ja Aava & Bang:n kanssa. Hankkeen kokonaisuudesta vastaa MTK. Projektia vetää vientijohtaja Thimjos Ninios. Hankkeen nettisivut: www.mtk.fi/ruokasvu 

Katso myös: