null MTK uudistaa valtakunnallisen maatalousmuovien keräyspalvelun

Tiedote – Kotieläimet ja maito

MTK uudistaa valtakunnallisen maatalousmuovien keräyspalvelun

12.8.2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Itä-Suomen Murskauskeskus Oy ovat solmineet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen maatalousmuovien noutopalvelusta. Tavoitteena on saada maatalousmuoveja kiertoon ja kierrätettäväksi uusioraaka-aineena nykyistä enemmän. Samalla maatilat pääsevät tutustumaan kiertoasuomesta.fi -sivustoon, jonka kautta maatalousmuovien nouto jatkossa tilataan.

Maatalousmuoveja kertyy Suomessa vuosittain arviolta 12 000 tonnia vuosittain, josta paalikalvomuovit muodostavat suurimman osan (7 000 tonnia). Valtaosa kerätystä maatalousmuovista hyödynnetään energiantuotannossa, kun noin viidennes kierrätetään uudelleen materiaalina. Uudella yhteistyösopimuksella pyritään nostamaan tiloilta noudetun maatalousmuovin määrää ja kierrätysastetta.

- Olemme rakentaneet noutopalvelun kustannusportaikon siten, että puhtaan, lajitellun maatalousmuovin nouto on maatiloille halvempaa. Panostamme lisäksi ohjeistamaan tiloja entistä paremmin, jotta keräykseen päätynyt maatalousmuovi olisi mahdollisimman puhdasta. Tämä on ehdoton edellytys sille, että jo kertaalleen käytettyä maatalousmuovia voitaisiin hyödyntää uudelleen raaka-aineena, kertoo MTK:n kiertotaloustiimin vetäjä, lakimies Minna Ojanperä.

Itä-Suomen Murskauskeskuksen kanssa 12.8.2019 aloitettava yhteistyö uudistaa muovien noutopalvelua myös digitaalisten alustojen käyttöönoton myötä.

- Maatalousmuovien tilaaminen tapahtuu kiertoasuomesta.fi -sivuston kautta. Näin MTK:n perustama sivuvirtojen markkinapaikka laajenee koko Suomeen ja houkuttelee lisää käyttäjiä kokeilemaan palvelua, toteaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Uudistettu yhteistyö toteuttaa käytännössä Suomessa viime vuonna laadittua kansallista muovitiekarttaa, jonka yksi toimenpidetavoite koskee maa- ja puutarhataloudessa syntyviä muoveja, erityisesti niiden kiertoon saattamista nykyistä tehokkaammin. Kierrätysasteen nosto on tärkeää myös sen vuoksi, että Fortumin sopimuksen jäljiltä on paljon jo kerättyjä muovieriä odottamassa energiakäyttöä. Jotta muovinkeräyspalvelu toimisi tehokkaasti, jatkokäsittelyyn ohjautuville muovierille tulee löytää useampia loppusijoituskohteita. On mahdollista, että palvelun täysimittainen toimintakyky vie joitakin kuukausia. Toivomme malttia maatiloilta sekä nopeaa reagointia lähimmän MTK-liiton suuntaan, mikäli muovin noutopalvelussa muodostuu merkittäviä toimintaongelmia.

​​​​​​​Esimerkkikuvia oikein ja väärin lajitelluista muoveista löytyy täältä.


Minna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536

Suositellut artikkelit

Maatalousmuovin kerääminen aloitetaan pitkän talviloman jälkeen. Muoville on löytynyt uusia hyödyntämiskanavia, joiden ansiosta kierrätyskelpoisen muovin lisäksi myös ei-kierrätettävää muovia kerätään tänä...

Viljelijä Peppi Laineella on Hajalassa peltoviljelyn lisäksi lammastuotantoa. Talvisin lampaat tarvitsevat sisäruokinnassa rehua, joten rehupaaleja kuluu paljon, ja muovijätettä syntyy viikoittain isoja kasoja....

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kehittämä, Pirkanmaalla pilotoitu maatalouden sivuvirtojen markkinapaikka <a...

Maataloudessa syntyy runsaasti sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä vielä täysin hyödynnetä. Samaan aikaan maatalous kärsii kannattavuusongelmista. Tilaisuus parantaa maatalouden kannattavuutta sekä edistää...