Takaisin MTK:n ilmasto-ohjelma: tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut

Tiedote – Maaseutuympäristö

MTK:n ilmasto-ohjelma: tavoitteena hiilineutraali ruoka ja metsien kasvavat hiilinielut

18.12.2018

MTK on julkaissut ilmasto-ohjelman, jossa esitetään päättäjille sekä jäsenistölle keinoja, joilla maa- ja metsätalouden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja miten elinkeinot voivat sopeutua siihen. Suomen on ajettava kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansainvälisesti.


Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma. Suurimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat Suomessa toimialoihin, jotka perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen – eli juuri maa- ja metsätalouteen.  Jotta vakavilta seurauksilta vältytään, ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästöjä on rajoitettava ja tasapainotettava. Maa- ja metsätalous toimivat tasapainottajina sitomalla hiilidioksidia kasvaviin kasveihinsa.
 
Tiistaina 18.12. julkaistussa ilmasto-ohjelmassaan MTK alleviivaa, että tutkimusta maaperän merkityksestä on tarkennettava ja energiatehokkuuteen panostettava.
 
– Toimialoillamme on ilmastonmuutoksen ratkaisun avaimet. Kestävillä maa- ja metsätalouskäytännöillä voidaan tehostaa kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontaa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla turvata kotimainen ruuan- ja puuntuotanto, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo. 

Ilmastovaikutuksia halutaan arvioida luonnonmukaisin kriteerein ottamalla huomioon kasvualustan päästöt ja sidonta: MTK ehdottaa, että otetaan käyttöön hiilitase, jossa kasvillisuuden hiilidioksidin sidonta vähennetään kasvihuonekaasupäästöistä tuotetta tai hehtaaria kohti.
 
Muutos uusiutuvaan energian tuotantoon edellyttää energiantuotannon hajauttamista ja energiatehokkuuden parantamista.
 
– Hajautetulle energialle on oltava mahdollisuudet, ja hajautetun energiantuotannon markkinoille pääsyn esteet on purettava, Pietola huomauttaa.
 
Liitteet

 


Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014


Suositellut artikkelit

MTK ja S-ryhmä julkaisivat yhteistyössä Envitecpolis Oy:n kanssa uuden selvityksen ruuan ilmastovaikutuksista suhteessa ravitsemukseen. Tarkoituksena oli herättää keskustelua, kannustaa kokonaisvaltaiseen...

MTK:n vastuullisuusohjelma tukee viljelijöiden, metsänomistajien ja maaseudun yrittäjien kestävää ja vastuullista toimintaa. MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin korosti FIBSin järjestämässä Yritysvastuu nyt!...

Eurooppalainen Suomi järjesti Suomen ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa syksyn aikana Ilmastoaiheisia keskustelufoorumeita webinaareina 21.10. Tampereella, 27.10. Helsingissä 29.10. Kuopiossa sekä 2.11....

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf ovat aloittaneet maatalouden ilmastotiekartan laatimisen yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Projekti on osa...

Hallituksen Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartta esittää päästöjen vähentämisen etusijalle. Samalla metsien ja peltojen kasvua ja hiilensidontaa on vahvistettava, jotta hiilineutraaliustavoite...

Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -tietokirja nostaa ilmastokeskusteluun tiloilla tehtävät, konkreettiset ilmastotoimenpiteet. Kirja vastaa hämmennykseen ja ristiriitaisten väitteiden ympärillä pyörivään...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC jakavat YK:n ilmastokokouksen huolen ja viestin siitä, että nykyinen ilmastotoimien tahti maailmalla ei ole...

”Ilmastoteot” on YK:n kestävän kehityksen tavoitteista vuoden avaintavoite. MTK sitoutuu ilmasto-ohjelmallaan toimimaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, YK:n Agenda2030-kirjauksen mukaisesti. Tavoite...

Climate Leadership Coalitionin (CLC) järjestämä ilmastoaiheinen vaalikeskustelu järjestettiin  27.3.

10

27.03.2019

Tämän me teimme 2018

27.03.2019

MTK:n avaintavoitteina vuonna 2018 oli olla vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, edistää jäsenistön mahdollisuuksia toimia markkinoilla ja saada aikaan uutta potkua järjestön toimintaan. Näitä ja muita järjestön...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. tukee Climate Leadership Coalitionin (CLC) ja pohjoismaisten kumppaneiden ilmastoaloitetta. Aloitteessa vaaditaan EU:ta päivittämään nykyisiä ilmastotavoitteitaan...

MTK:n toimihenkilöpäivillä Helsingissä nähtiin eilen uusia kasvoja, kun MTK kohtasi ympäristöjärjestöt ilmastoaiheisessa keskustelutilaisuudessa. Maaseudun Tulevaisuuden kanssa järjestetyssä paneelissa keskustelivat...

Maatalouden osuus ilmastonmuutoksessa on monisyinen. Eloperäinen viljelty maa ja eläintuotanto ovat kasvihuonekaasujen lähteitä, toisaalta taas hyvin hoidetut kivennäismaat voivat myös sitoa hiilidioksidia ja toimia...

14

23.08.2017

Metsät ja ilmastonmuutos

23.08.2017

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia ja varastoida sitä puubiomassaan ja maaperään vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Metsät tuottavat myös...